שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת כהנים

ברכת כהנים באמצע שמונה עשרה

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"א אדר ב' תשס"ג
שאלה
מה עלי לעשות כשבאמצע תפילת עמידה שלי הקהל הגיע לברכת כהנים, האם עלי לשתוק ולשמוע ולענות אחריהם אמן, או להמשיך בתפילתי?
תשובה
העומד באמצע תפילת עמידה והגיעו לברכת כהנים, ישתוק ויכוון לברכתם. וכמו שאמרו לגבי קדושה ואמן יהא שמיה רבה, כמבואר בשו"ע או"ח קד, ז. ואף שלגבי קדושה וקדיש כתבו כמה אחרונים, שאם רוצה להמשיך בתפילתו אינו חייב להפסיק. כאן שיש סוברים שגם הישראלים המתברכים מקיימים מצווה מהתורה - יש להפסיק ולשמוע את ברכת הכהנים. ולא יענה עליהם אמן. ואם הוא נמצא עם החזן בסיום ברכת "הטוב שמך ולך נאה להודות", יענה אמן על שלושת פסוקי הברכה, אבל על הברכה שלפניהם יש אומרים שלא יענה. ועיין במ"ב קכח, עט, שכך כתב לגבי החזן, ועיין בנשיאת כפיים כהלכתה טו, הערה נא, ובאישי ישראל לג, ג.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il