שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

הכשרות במקרא

undefined

הרב יוסף דהאן

י"א ניסן תשס"ב
שאלה
1. מה הוא הנוסח המקראי הראשון (לפי רצף המאורעות בתנ"ך) להלכות הכשרות של אכילת בשר וחלב? 2. מהו סוג הבשר, או אילו חיות נאסרו מן התורה באכילה עם חלב?
תשובה
1. הנוסח בתורה לאיסור אכילת בשר בחלב ראה שמות כ"ג י"ט, "לא תבשל גדי..." וכן בפרק ל"ד, כ"ד וכן בספר דברים י"ד, כ"א. וראה הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט' הלכה י"ב, המבאר מדוע לא פירש הכתוב בפירוש איסור אכילה וז"ל "לא שתק הכתוב מלאסור אכילה אלא מפני שאסר הבישול, כלומר ואפילו בישולו אסור ואין צריך לומר אכילתו...". 2. ראה מרן השו"ע יו"ד פ"ז סעיפים א'-ב' שגדי לאו דווקא, והוא הדין לגבי שור עז ושה. אולם בשר חיה ועוף אינו אסור מהתורה אלא מדרבנן (ראה שם סעיף ג'). דגים וחגבים אין בהם איסור כלל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il