שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

להכניס את היצר הרע לבית המדרש?

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י"א סיון תשס"ז
שאלה
יש שאלה שמטרידה אותי מאד היא איך בית המדרש משפיע על היצר הרע. איך האדם נכנס כל כולו עם כל יצריו ונטיותיו אל התורה והעבודה, איך יצר הרע מושפע מכך ונמוג, ואיך האדם לא נפגע מכך?
תשובה
חז"ל מתארים תאור ציורי: "תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ, אם אבן הוא נימוח דכתיב הוי כל צמא לכו למים וכתיב אבנים שחקו מים, אם ברזל הוא מתפוצץ דכתיב הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע", ובמקום אחר רש"י מזכיר מאמר זה עם דברי הגמ' שהתורה היא תבלין ליצר הרע. "ברא לו תורה - הן תבלין שהיא מבטלת את הרהורי עבירה כדאמר בעלמא בקידושין ל אם פגע בך מנוול זה". אם כן הדבר הראשון הפשוט הוא שיצר הרע נמצא רק בלב שריק מדבר חיובי. הרהורי העבירה יכולים להיכנס רק בלב שהוא פנוי מהחכמה. בלימוד תורה אדם ממלא את עצמו בדברי חכמה ויראה ואין הרהורי העבירה תוקפים אותו. בתאור של חז"ל יש שם שני פעולות שעושה התורה לאדם: ראשית היא כמו מים שמצליחים למוסס את האבן. ומאידך התורה היא כאש שנותנת עוצמה לאדם עד כדי כך שהוא יכול לפוצץ את הסלע. האבן זהו ביטוי לאטימות ולאי רגישות. האדם הוא מאובן - תקוע לא מתרגש משום דבר. אין לו רכות לשום דבר. התורה מעדנת אותנו, היא הופכת אותנו לרכים. אולם התורה לא רק עושה אותנו רכים אלא היא גם נותנת לנו עוצמה. אנו נהפכים לאט לאט להיות בעלי עקרונות שמוכנים להילחם על האמת שאנו לומדים מהתורה. מכוח האמת אנו יכולים אח"כ להתמודד גם אל מול מצבים קשים. וע' בספר בן יהוידע בפירושו שם במסכת סוכה: "אם אבן הוא נמוח וכו'. נראה לי בס"ד נקיט שתי דמיונות אבן וברזל כי שתי מיני יצר הרע הם, אחד על מצות עשה וזה קורא אותו בשם אבן כי מטמטם לבו של אדם ולא יניח לו תאוה לקיים מצות עשה, ואחד על ביטול מצות לא תעשה שמיעצו לעשות איסור להכריתו מן הקדושה דנמצא עצתו היא כברזל שחותך וכורת". הבנתי משאלתך שאתה חושב שהכוונה של חז"ל היא תאור של מאורע חד פעמי שיצר הרע עומד להשתלט עליך ואתה בעצם ההבאה לבית המדרש יכול להתגבר עליו. על כך אתה שואל איך נעשה הקסם הזה. יתכן שגם סגולה זאת יש לתורה. אולם זהו הצד הסגולי. עיקר כוונת חז"ל היא אם פגע בך מנוול זה ורוצה שדרך החיים שלך תתנהל לפי השגעונות שלו אזי לך לבית המדרש ותלמד דרך חיים שיטתית שתביא אותך בסך הכל למקומות טובים. וכך אמר רבי פנחס בן יאיר" תורה מביאה ידי זהירות וכו'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il