שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

ספר התורה שכתב משה רבנו

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ד שבט תשס"ח
שאלה
את ספר התורה כתב משה רבנו לפני מותו ולפני כניסת בני ישראל לארץ. איך משה כתב את התורה, האם הקב"ה נגלה אליו והקריא לו מילה במילה? ועל מה משה העתיק את התורה, האם על קלף כמו ספר תורה בימינו?
תשובה
יש שתי דעות בתלמוד האם פרשיותיה של התורה ניתנו להיכתב, כל פרשיה ופרשיה שקיבל משה רבינו במשך הארבעים שנה כתב אותה או לאחר שניתנה כל התורה כולה בשנת הארבעים, אז משה רבינו כתב. חז"ל אומרים על חומש דברים שהקב"ה אמר לו את כל המילים והוא כתב. האברבנאל מסביר שהניסוח הראשוני היה שלו ולאחר מכן הקב"ה אמר לו לכתוב. בפשטות משמע שהפרשיות נאמרו קודם, יש פרשיות שנאמרו בשנה השניה לצאתם ממצרים וכו'. את הכתיבה הוא עשה בשנת הארבעים. ויש שיטה שכבר כתב אותם קודם לדעת מי שאומר שהפרשיות ניתנו להיכתב כבר אז. בכל אופן ברור, שכשכתוב "וידבר ה' אל משה לאמור" משה השיג את המילים הללו בנבואה והעלה אותם על הכתב בשנת הארבעים לכל השיטות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il