שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

לימוד אומנות בשבת

undefined

רבנים שונים

כ"א אדר א' תשס"ח
שאלה
הסתכלנו קצת בתשובות באתר, וראינו כי יש שאסרו ללמוד למבחן בשבת. הטעם היה מחלוקת רשב"א ורמב"ם בעניין לימוד ספרי חול בשבת. אך הגמ’ במסכת שבת כותבת "ותנא דבי מנשה: משדכין על התינוקות ליארס בשבת, ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות. - אמר קרא ממצוא חפצך ודבר דבר, חפציך - אסורים, חפצי שמים - מותרין", וכך גם השו"ע פוסק בסימן שו, סעיף ו’. ולכאורה לא מצינו אף פוסק שחולק על זה, אם כן מדוע אסור יהיה ללמוד לבגרות בשבת? או אסור ללמוד לפסיכומטרי בשבת? או קל וחומר בן בנו של קל וחומר שאסור ללמוד למבחנים באוניברסיטה [זה גופא לימוד המקצוע]? או כל מבחן אחר שקשור למקצוע שלי? הרי כל מטרתי בלימוד זה, זה לימוד אומנות, וזה גופא נחשב צורכי שמיים, צורכי מצוה ומותר ללמוד בשבת. יותר מזה, כף החיים על סעיף זה כותב לעיין בסוף מסכת קידושין מהי אומנות, חלק מהאומניות המוזכרות שם הם: הצורפים, והסריקים, והנקורות, והרוכלין, והגרדיים, והספרים, והכובסים, והגרע, והבלן, והבורסקי. אם אני לומד אלקטרו - אופטיקה, אני הרבה יותר משכלל את העולם מהצורף, ולמה לו יהיה מותר ללמוד את אומנתו בשבת, ואני יצטרך ללמוד הכל ביום חול? [כל מחלוקת רמב"ם ורשב"א זה לגבי לימוד חול סתם, אך לא ללימוד אומנות, כנלענ"ד].
תשובה
לדבריך, למה התירה הברייתא רק לשדך ולא התירה ללמד אומנות בשבת בדברים שאין בהם איסור מלאכה? אלא מוכרחים לומר שכל ההיתר בשידוך אינו אלא משום שזו פעולה חד פעמית אבל בהפיכת השבת ליום חול בלימוד אומנות לא יעלה על דעתינו. הרב חיים כץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il