שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • אמת ושקר

זעזוע איך אפשר להאמין לרבנים

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ד ניסן תשס"ט
שאלה
לאחרונה ראיתי מספר שאלות לרבנים שהשיבו תשובות שהעלו ספקות האם הם דיברו אמת. אמרתי לעצמי הרי האמת היא יסוד חשוב. לאחר מכן ראיתי פרסום כי ישנה אפשרות לשקר לצורך שלום ולצורך ענווה ולצורך צניעות. אני רוצה לומר שמאוד מאוד מאוד קשה לי המושג שקר וסבל גדול בשבילי. גדלתי שהאמת היא דבר לא מעורער. ראיתי בשו"ת תורה לשמה סימן שסד רשימה של שקרים ששומשו בהיתר, למשל ממסכת שבת קט"ו עמוד א אמר על איגרת שלא הגיעה, ועוד מעירובין נ"א נאמר דבר בשם מישהוא שלא אמרו, ולפי רש"י הביא ממסכת ראש השנה כ שם מובן שמאיימים על העדים לשקר. הדברים קשים לסבול וגרמו לזעזוע קשה מאוד. כבר יומיים שאני מנסה לבדוק איך אפשר יהיה להאמין שהתורה שבעל פה מכילה היא אמת. אולי הרבנים מסלפים דברים אולי הם משקרים?
תשובה
האמת והשלום אהבו. העולם שלנו עומד על הדין על האמת ועל השלום. אף אדם ובוודאי חז"ל לא יאמרו דבר שיכול לגרום למישהו לטעות או לעשות עוולה. בודאי שבדברי תורה שהיא דברי אלוקים חיים חכמים לא ישנו מאמירת האמת. אולם במערכת היחסים שבין בני אדם לפעמים האמת נדחית לזמן מוגבל. במקום שהאמת יכולה לגרום למידות מקולקלות ויכולה לגרום למכשול למי שישמע אותה מותר להמנע מלומר את האמת עד שיתחדש מצב שבו אמירת האמת לא תפגע באדם שנהיה מודע לאמת והוא יכול לשמוע אותה בלי שזה יביא אותו לעשיית דברים שאינם טובים. גם במקרה שאדם נזקק שלא לומר את כל האמת ישתדל שלא יוציא דברים שאינם נכונים מפיו ולפחות יאמר אותם בצורה שיכולה להשתמע לשתי פנים. כך מצאנו לגבי יעקב אבינו שבא לקחת את הברכות במירמה על פי עצת אימו. הוא היה בסיטואציה שלא יכל לסרב לאימו מחד. מאידך, הוא ידע שאם בעת הזאת יאמר את כל העובדות לאביו תהינה תוצאות שמבחינת האמת הפנימית הם יגרמו לעוול. לכן נזקק לשנות. גם כשנזקק לשנות אמר דבריו בצורה שיכולה להשתמע לשני פנים. כך דברי רש"י המשפט אנוכי עשיו בכורך יכול גם להשתמע: אנוכי, עשיו - בכורך. בדברי תורה שנלמדים לדורות ודאי שחז"ל אמרו דבריהם רק כפי מידת האמת ללא שום שינוי ח"ו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il