שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

חיוב ילד קטן במצוות

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ה אדר תשס"ט
שאלה
האם ילד שקטן מבר מצווה פטור מכל המצוות?
תשובה
ילד עד גיל בר מצוה לא חייב במצוות מהתורה. לגבי חיוב מדרבנן, מדין חינוך קטן צריך לקיים. נחלקו הראשונים במסכת ברכות (דף מח) האם מוטלת חובת קיום על הקטן מצד עצמו: שיטת רש"י – הקטן לא חייב מצד עצמו, החובה מוטלת על אביו, שעליו לדאוג שהקטן ישמע מגילה, ישב בסוכה, יאכל מצה ושאר המצוות. יוצא מכך שקטן לא יכול להוציא גדול משום שאינו חייב בעצמו. שיטת בעלי התוספות – הקטן חייב מצד עצמו, חכמים הטילו חיוב על הקטן. הדוגמה הקלסית לנפקא מינה מהמחלוקת, היא שיטת בעל העיטור הסובר שקטן יכול להדליק נר חנוכה ולהוציא גדול או לקרוא מגילה עבורו. אם נאמר שקטן יש לו חיוב עצמי, כמו שיטת התוספות, אף על פי שגדול הוא חד דרבנן וקטן הוא תרי דרבנן זה אותו סוג חיוב וקטן יכול להוציא אבל לפי שיטת רש"י, שקטן אינו בכלל חיוב, הוא לא יכול להוציא גדול, כמו הכלל שיש בתלמוד – מי שפטור מן הדבר לא יכול להוציא מישהו אחר. דוגמה לפטור שאינו יכול להוציא: לפי מרן המחבר בהלכות ראש השנה, אדם חרש פטור מתקיעת שופר ואף אם יודע לתקוע אינו יכול להוציא אדם אחר ידי חובה משום שהוא פטור מהמצוה. לעומת זאת אדם שחייב במצוה וכבר יצא ידי חובה יכול להוציא אנשים אחרים, כי הוא שייך לאותה קטגוריה של בר חיובא. אנחנו לא יכולים להכריע במחלוקת בין רש"י לתוספות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il