שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שנים מקרא ואחד תרגום

שמו"ת - חובה או שראוי?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ה אדר תשס"ט
שאלה
ראיתי שהרב נשאל: "האם שניים מקרא ואחד תרגום זה מצווה או מנהג? האם גם נשים חייבות?" והרב ענה: "ראוי לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא כמו החיוב לאכול שלוש סעודות בשבת. לכתחילה מי שיכול צריך לעשות את זה. לא נראה לי שנשים חייבות, נשים לא חייבות בלימוד התורה." עכ"ל במיעוט דעתי הדלה , לא הבנתי את דברי הרב. 1. הרי בשו"ע או"ח ס’ רפה ס’ק א : "אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בצבור חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע שנים מקרא ואחד תרגום אפילו עטרות ודיבן:" "חייב לקרות" - מלשון השולחן ערוך נשמע שזוהי חובה גמורה, לא דבר שראוי. הראוי הוא לקרוא גם רש"י כלשון השו"ע : "וירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש’’י". ועוד מדובר על לשון של "מצוה מן המובחר". לא ראיתי בפוסקים מי שמונה את שמו"ת כאופציה לשיקולנו. (יש הקלות בדיעבד כידוע ,להשלים וכו’ אבל תו לא) 2. ולגבי נשים , זה לא פשוט שהן פטורות? (הרי פטורות מת"ת כפי שאמר הרב), למה זה נאמר בלשון עם הסתייגות ? ועוד מהטעמים עצמם שקוראים שמ"ות , לא שייך בהם שום טעם מהם. אם יוכל הרב שליט"א לבאר הדבר,אשמח.
תשובה
1. נכון, לכתחילה צריך להקפיד על זה. 2. לא שמענו שנשים חייבות. יש אמנם דעה שנשים חייבות בקריאת התורה אבל לא שמענו שחייבות לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il