שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חוץ לארץ

יציאה לחו"ל לשם עבודה וטיול

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ב ניסן תשס"ט
שאלה
הורי עלו לארץ מברית המועצות (גיאורגיה) וכעת מזמינים את אבי מטעם עבודתו להתארח לכמה ימים שמה. האם מותר לי ולו, כי זה לא חובה!, לצאת מהארץ למשך תקופה של ראשון עד חמישי לגיאורגיה, גם כדי שהוא יתעסק בעבודתו אבל כדי שאני וגם הוא אחר כך נוכל לטייל שמה? יש לציין שנהיה בקהילה היהודית שמה עם אוכל כשר וכו’ ואפשר לומר שזהו מעיין טיול שורשים.
תשובה
לנו יש איסור יציאה לחו"ל. למי שמקפיד על ההלכה אני אומר, שלא יצא לחוץ לארץ סתם אלא אם מדובר בדבר מצוה. לפי שיטת הרמב"ם מותר לצאת לחוץ לארץ רק לארבעה דברים: ללמוד תורה, לישא אישה, להציל מן הנוכרי – אם יש לאדם בעיה של ממון והוא מוכרח לנסוע להצילו או אם אדם יצואן ויבואן שזה נוגע לצורכי פרנסה. אם נסיעה לא נכנסת לקטגוריות האלו ואינה לדבר מצוה – יש עניין שלא לצאת לחוץ לארץ. אם אביך נאלץ לצאת לצורך עבודתו זה דבר אחר, אבל שתחפש את השורשים שם זה דבר משונה – שורשי עם ישראל הם בארץ, כמו שהפסוק אומר: "ולציון יאמר איש ואיש יֻלַּד בה". יהודי הגר בחוץ לארץ ושואלים אותו: לאן אתה שייך? הוא צריך להגיד "לארץ ישראל. בינתיים אני נמצא פה במקריות". השורשים הם פה – אברהם יצחק ויעקב גרו פה, והארץ הזאת שייכת לעם ישראל. כל אדם צריך להתייחס אליה ולא למדינה אחרת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il