שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת שמע וברכותיה

ה’ אלוקיכם אמת

undefined

הרב רואי מרגלית

כ"ד מרחשון תשס"ד
שאלה
כאשר אנחנו אומרים "ה’ אלוקיכם אמת" בקריאת שמע, אנו מצרפים את המלה "אמת" לקטע התפלה הקודם. מדוע?
תשובה
המלה אמת בעצם מתחילה את הברכה שלאחר קריאת שמע וכמה טעמים נאמרו על חיבורה לקריאת שמע: א. ענף יוסף: כיון שיש פסוק: וה' אלוקים אמת" הסמיכו גם כאן את מלת אמת לאלקיכם. ב. אבודרהם: כיון שברכה הסמוכה לחברתה לא מתחילה בברוך אא"כ יש הפסק ביניהם, ראו לחבר את תחלת הברכה לקריאת שמע, וממילא היא מתחברת לברכת אהבת עולם (קריאת שמע לא נחשבת להפסק). ג. הזוה"ק כותב שצריך להשלים לרמ"ח תיבות בקריאת שמע כנגד רמ"ח איבריו של האדם. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il