שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - כללי

מתי תרומות ומעשרות יהיו מהתורה?

undefined

מכון התורה והארץ

ט כסלו תשס"ד
שאלה
האם כאשר יתגוררו בעז"ה רוב היהודים בארץ ישראל חיוב תרומות ומעשרות יהיה מהתורה או שגם אז צריך שיתגוררו כפי החלוקה לשבטים? האם יש הבדל בזה בין תרומות ומעשרות לשמיטה?
תשובה
החלוקה לשבטים לא נצרכה אלא לעניין היובל שנאמר בה "וקראתם דרור לכל יושביה" בשעה שאינם מעורבבים (שמוי"ו פ"י ה"ח), בדין שמיטה לא הוזקק הכרת נחלת אבות למרות שחלות שמיטה הייתה לאחר כיבוש וחלוקה, אבל כשאין בתי אבות אין חסרון בחלוקה, ולכן בימי עזרא אם היו עולים כולם הייתה שביעית נוהגת מדין תורה. לעניין לעתיד לבא ברור שכאשר תהיה חלוקה לשבטים הרי שאסור שיהיו מעורבבים זה בזה, וכן יעשה המלך המשיח (הל' מלכים פי"ב ה"ג). אולם קודם שתהא החלוקה לשבטים לא ידעתי אם יעכב שהרי לא יהיו מעורבבים שבטים זה בזה. ועיין בשאילת דוד שביעית דף יט ע"ב בהגהה א שדן בהכי, וסיים וה' יאיר עיננו בתורתו. בברכת התורה והארץ, הרב יהודה הלוי עמיחי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il