שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות לבעלי תשובה

כפרה על חילול ה’

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ה סיון תשס"ט
שאלה
איזו כפרה יש על חילול ה’?
תשובה
חילול השם הוא החטא החמור ביותר. הרמב"ם בהלכות תשובה בסוף פרק א' (ע"פ הגמרא ביומא) כותב שיש 4 חילוקי כפרה. 1) ביטל מצוות עשה - למשל שלא הניח תפילין או לא קרא קריאת שמע באותו יום, אז אם התעורר בתשובה ואמר וידוי "חטאתי, עויתי, פשעתי", אז מיד מתכפר לו. 2) אם עבר על מצוות לא תעשה - למשל התגלח בתער או אכל אוכל לא כשר, אז צריך תשובה וגם יום כיפור. 3) אם עבר על איסורי כריתות - למשל חילל שבת או אכל חלב ודם או נכשל בעריות, אז כדי שיתכפר לו צריך תשובה, יום הכיפור ויסורים שיכפרו לו. 4) אם עבר על חילול השם, שהיא לא דווקא שעבר עבירה אלא כל התנהגות שמתפרשת בעיני הרואים כזלזול בתורה, אפילו אם עבר את כל השלבים - לא מתכפר לו עד יום מותו. אבל אם חוזר בתשובה, באו עליו יסורים ועבר יום הכיפורים ונפטר, אז יש הוא בן עולם הבא. כמו שקראנו בשבת שהמעפילים לא הועילה להם תשובה, שהרי אמרו "הננו ועלינו". אלא מסביר הרמב"ן שהבכי שבכו בחטא המרגלים היה חילול השם, שה' מנהיגם ונושא אותם על כנפי נשרים והם אומרים "אנחנו אבודים, לא נוכל לעלות", ולכן לא הועילה תשובה. אבל הם יעברו את כל שלבי התשובה יתכפר לעובר על חילול השם במותו, כלומר שאינו מקבל עונש בעולם הנשמות. כי חילול השם היא העבירה הכי חמורה ואינה מתכפרת בעולם הזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il