שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

אי חסימת אינטרנט אלחוטי

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ה תמוז תשס"ט
שאלה
הובאו כמה תשובות באתר (בעיקר של הגאון הרב דב ליאור שליט"א), בעניין שימוש באינטרנט אלחוטי ללא ידיעה מפורשת (בע"פ) מהבעלים. וראיתי שהנטייה היא לאסור, ולא הבנתי. הרי כל בעלים של אינטרנט אלחוטי יכול לחסום אותו בכל רגע, ולאפשר את השימוש אך ורק לו. החסימה היא דבר ידוע ולא מסובך לעשותו. א"כ נראה לומר שהבעלים מגלה דעתו שהוא מרשה להשתמש באינטנט בכל רגע ולמשך זמן לא מוגבל, שהרי בו ברגע שהשימוש שלי מפריע לו הוא יכול לחסום את השימוש לרבים? ועוד נ"ל שרובא דאינשי (לפחות בשכונתינו שאנשיה טובים ובעלי מידות) שעשו מנוי לאינטרנט מסכימים בחפץ לב להשתמש, וא"כ אין בדבר צד לא מוסרי וכדו’ ?
תשובה
כל אדם שמתקרב בכמה מטרים לאיזור יכול להשתמש בלי ידיעת הבעלים. ולמרות שהבעלים יכול לחסום ובינתיים הוא לא חסם, כי אין לו זמן או כסף לכך, אין בכך גילוי דעת שמוחלים. במיוחד משום שזה מפריע להם, כי לפי מה שאמרו לי זה מאט את השימוש אצל הבעלים וממילא עושה לו נזק וברור שיש קפידא. אם אתה יודע בוודאות שהבעלים לא מקפיד נראה שמותר. כמו שמי שנמצא בבית חבירו וצמא, שהש"ך כותב: שאם ברור שהחבר נוח לו בכך, למרות שכרגע אינו יודע ובדרך כלל אומרים ש"יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש", כלומר: שידיעה עתידית אינה פועלת למפרע, במקרה הזה מותר מפני ש"אנן סהדי" שנוח לו בכך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il