שאל את הרב

  • הלכה
  • מבנה בית הכנסת

ישיבה בין הבימה לארון הקודש

undefined

רבנים שונים

ט"ו מרחשון תש"ע
שאלה
כידוע לך, במרבית בתי הכנסת התימנים מקומות הישיבה הינם מסביב לבימה (תיבה). לאחרונה החליט אחד המתפללים לשבת בין הבימה להיכל שפניו לכיוון ארון הקודש. שאלותי הם: 1. האם בזמן קריאת התורה, לא קיימית בעיה שהמתפלל מפנה את גבו לספר תורה. (הספר תורה ממש מעליו). 2. האם המתפלל שיושב לא מהווה הפסק בין הקורא בתורה להיכל על פי שכתב ה"לבוש" ..."ועוד שלא יפסיק בין הקורא בתורה להיכל...." 3. בהנחה שישיבה זו מפריעה לחלק מציבור המתפללים, הן בזמן התפילה והן בקריאת התורה, מה ניתן לעשות על מנת לשכנע אותו למצוא מקום אחר?
תשובה
מצד ההלכה מותר, ומצד המנהג של התימנים עדיף להימנע מכך. לכן, אם ניתן לשכנעו בנחת, מוטב. ואם לא, אין לבא לידי מריבה בשל כך. ביאור: בדברי הלבוש שהזכרת בשאלתך (הובא בט"ז ובמג"א בסימן קנ) מדובר באופן שאחוריו להיכל ופניו לבימה. והלבוש אסר משני טעמים: א. גנאי הוא שאחוריו להיכל. ב. כשהעולה לתורה מברך נראה כמשתחווה לו. (אמנם הלבוש הזכיר גם את העניין של "הפסק", כפי שציינת בשאלתך, אך המעיין בדבריו ובדברי האחרונים שהעתיקוהו יראה שהעיקר הוא מצד שנראה כמשתחווה לו). בשאלה שלפנינו מדובר באופן הפוך, שאחוריו לבימה ופניו להיכל. וכתב הפרי מגדים להתיר, שאין בכך גנאי שאחוריו לספר תורה הואיל והבימה היא רשות בפני עצמה. וגם באופן זה, שאחוריו לבימה, יש לומר שאין העולה לתורה נראה כמשתחווה לו. לכן, מצד ההלכה מותר, וכן המנהג פשוט בבתי כנסת אשכנזים. אמנם מנהג התימנים ידוע, שאין יושבים שורות שורות אלא כל הקהל יושבים סמוך לכתלים והתיבה באמצע, ולכן כדאי להסביר לו בנחת שכיוון שמסורת אבותיו חביבה ויקרה לו מוטב להימנע מכך. הרב ישי ואדעי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il