שאל את הרב

  • הלכה
  • הפסק בתפילה

אמירת קדיש יתום באלקי נצור

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"א אייר תש"ע
שאלה
כתוב בהלכה שמי שעומד בא-להי נצור יכול לענות לקדיש וקדושה. האם יכול גם לומר קדיש יתום? לכאורה הדבר תלוי אם היתר ההפסק נובע מכך שהתפילה הסתיימה או שהתפילה נמשכת אבל קדושתה קלה יותר ולכן אפשר להפסיק כמו בפסוקי דזמרא למשל. [ובביאור הגר"א בסי’ קכב כתב שאחר יהיו לרצון כבר אין זה חלק מהתפילה] לכאורה לפי דברי המשנה ברורה בסי’ נא סק"י שבאמצע פסוקי דזמרא מותר להפסיק לקריאת שמע אם זמנה עובר נראה שגם לאמירת קדיש יתום יכול להפסיק [אמנם בשחרית יש עוד קדישים אבל בערבית שיש רק קדיש אחד יתכן שיהיה מותר להפסיק]?
תשובה
אם יש לו חיוב לומר קדיש הוא יכול לומר "יהיו לרצון" ו"עושה שלום" ולדלג על יתר התחנונים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il