שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - איך מפרישים?

סדר הפרשת תרומות ומעשרות מראש

undefined

מכון התורה והארץ

כ"א אלול תש"ע
שאלה
ראיתי שהמכון הציע לבצע כשהילדים אוכלים מהגינה "הפרשה מראש". אשמח אם הרב יוכל להסביר לי מה זה וכיצד זה פועל. אשמח אם הרב יוכל לומר לי מהו הנוסח של הפרשה זו. תודה.
תשובה
הפרשה מראש אנו ממליצים עד שבוע מראש, לעשות הפרשה ביום קבוע בשבוע. לוקחים כמות של פירות תלושים, לפחות מעט יותר מאחוז ממה שילקט כל השבוע (על פי הערכה, ותמיד צריך לקחת מעט יותר כדי שלא תהא כמות חסרה). בכל אופן, לפירות רגילים כדאי להפריש כרגיל לאחר קטיף אבל במקרה שיתכנו בעיות אזי אפשר להפריש מראש. ומפרישים לפי הנוסח של הרב קוק (משפט כהן לה). נוסח סדר הפרשת תרומות ומעשרות על להבא: תולש פרי אחד, או שנים או יותר, ואומר: הנני קובע פרי זה, - או פירות אלו, - שיהיה להפריש מזה תרומה גדולה ותרומת מעשר, על כל מה שאני - או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי - עתיד לתלוש ולאכול מפירותי. וחוזר ואומר: כשיעור גודל חטה אחת מצד התחתון של פרי זה הרי הוא תרומה גדולה על כל הפירות, שאני או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי - עתיד לתלוש ולאכול, בכל פעם, עד שיתמלא כל הפרי ויעשה כולו תרומה. ואחר כך נוטל פרי תלוש אחר ואומר: אחד ממאה ממה שיש כאן בצד התחתון של פרי זה נגד כל מה שאתלוש ואוכל, אני - או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי - בכל פעם, יהי' מעשר. ושאר חלקי מעשר יהיו בצד התחתון של כל הפירות, שאני - או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי - עתיד לתלשן, לכשיתלשו מעכשיו, ואותו חלק המאה מעשר שבפרי התלוש הזה יהי' תרומת מעשר על המעשר של הפירות המחוברים, לכשיתלשו. ואם ישאר מהפרי, שיחדתי לתרומה גדולה, או מהפרי שיחדתי לתרומת מעשר, אחר כל היום והלילה של אכילתנו מהפירות שנתלוש, יהי' הנשאר ג"כ תרומה בכל מקום שהוא סמוך לתרומה ולתרומת מעשר שלמעלה. ומעשר שני יהי' בצד העליון של כל הפירות, שאוכל אני - או מי שהוא מבני ביתי, או כל מי שיאכל מפירותי - לכשיתלשו, ויהיו מחוללין ופדויין (הן וחומשן) על פרוטה, או שוה פרוטה, שיחדתי לפדות בה מעשר שני. ובשנת מעשר עני יאמר כן, שהוא מיחד את הצד העליון למעשר עני. ובכל פעם שתולש לאכול יאמר: אני סומך על מה שפירשתי בשעה שקראתי את שם התרומ"ע על הפירות התלושין, שיחדתי אותם לתרומ"ע על הפירות הללו לכשיתלשו. (עה"ק ירושלים ת"ו, שנת תר"ץ). בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il