שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משיח

בירור יחוס משיח בן דוד

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ט"ו תמוז תשס"ב
שאלה
הרמב"ם בהלכות מלכים (פרק יא הלכה ד) כתב שהסימן הראשון של חזקת משיח הוא היותו מבית דוד. נסתפקתי אם צריך בירור היחוס כדין כהן מיוחס, דהיינו שיעידו שני עדים שהוא בן פלוני בן פלוני וכו’ עד האיש שאינו צריך בדיקה, כמבואר ברמב״ם הלכות איסורי ביאה פרק כ הלכה ב, או שמספיק בדין של כהן חזקה. ואף שכתב הרמב"ם באיגרת תימן שהאותות ומופתים שיעשה הם הראיה על אמיתת יחוסו, הרי פסק בספר היד החזקה בהלכות מלכים פרק יא הלכה ג שאינו צריך לעשות אות ומופת, וכעובדא דבר כוזיבא, ואם כן צריכים אנו לבירורים אחרים.
תשובה
כשיקום אדם וינהיג את עם ישראל לגאולתו, ינצח את האויבים, יקרב את ישראל לאביהם שבשמיים ויאמר שהוא משיח מבית דוד, לא צצטרך לבדוק ביחוסו. הצלחתו להושיע את ישראל היא ראיה ומופת שהוא משיח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il