שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

כיצד מקדשים את ארץ ישראל

undefined

הרה"ג דוב ליאור

א תמוז תשע"א
שאלה
ב"ה, כיצד מקדשים את הארץ בפועל? האם כמו שמוסיפים על קדושת ירושלים, הר הבית וכדומה? הרדב"ז, בפירושו (במקום) על הרמב"ם, הל’ תרומות פ"א ה"ה, כותב: "... ולמה לא קידשה יהושע בפה ותהיה קדושתה לעולם..." - מה בדיוק צריך לומר ובאיזה מעמד? וכן, כתוב בירושלמי שביעית - שרבי נמנה על אשקלון והתירה (ממעשרות) - האם אפשר להפקיע קדושת א"י ע"י בי"ד? האם זה תלוי ברוב יהודי במקום מסויים, שאם במקום מסויים בא"י יש רוב גויים - בי"ד יכול להפקיע קדושת אותו המקום? ולכאורה, גם קדושת עולי בבל? מהם, אם-כן, התנאים להחלת או הפקעת קדושת א"י? האם גבולות אלה קובעים גם לעניין מצוות יישוב א"י? מה דינה של העיר אילת לעניין מצוות יישוב א"י?
תשובה
רש"י במסכת שבועות אומר שהוא לא יודע איך לקדש את ארץ ישראל. בדעת הרמב"ם יש כאלה שאומרים שעצם הכיבוש מקדש, ושיטת הרדב"ז בהלכות תרומות (על הרמב"ם) שאם ממשלת ישראל כובשת שטח מישהו מטעמה צריך לומר את הקדושה, צריך גם אמירה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il