שאל את הרב

  • הלכה
  • האם מברכים במקרים שונים

ברכת הריח על לחם

undefined

הרב יוסף אפריון

כ"ז סיון תשע"א
שאלה
מה מברכים על הרחת לחם?
תשובה
שלום מפאת הספק לכתחילה אין להריח לחם ואף בדיעבד המריח לחם לא יברך. הרחבות: פסק הרמ"א (או"ח רטז יד) "י"א דהמריח בפת חם יש לו לברך שנתן ריח טוב בפת (אבודרהם וב"י סימן רצ"ו בשם א"ח), וי"א דאין לברך עליו (ב"י), לכך אין להריח בו" ומצאנו שני טעמים מדוע אין לברך על פת חמה: א. ריח הפת אינו מספיק חשוב כדי לברך עליו (מ"ב נה עפ"י ב"י סימן רצז). ב. גר"א: אין עיקר הפת עומד להרחה אלא למאכל. נפק"מ במקרה שנוטל את הפת ע"מ להריח ולא לאכול לטעם הראשון לא יברך ולטעם השני יברך. וכתב שם בשעה"צ (מז) דספק ברכות להקל ולא יברך. לפ"ז במקרה שנוטל פת המדיפה ריח חזק ע"מ להריח ולא ע"מ לאוכלה לפי שתי הדעות יש לברך אולם למעשה כתבו הפוסקים שאף בזה יש להימנע מלברך כיון שי"א שדבר שעיקרו לאכילה כלחם אין לברך על ריחו ועוד יש מקום לחשוש שאיננו יודעים מתי נחשב הריח כריח חזק וחשוב ומתי אינו כזה ולכן לעולם ראוי להימנע מלהריח לחם כדי לא להיכנס לבית הספק. עי' פסקי תשובות (רטז ז) וכן הכרעת הגרע"י בחזון עובדיה ברכות (עמ' שכח).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il