שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בעלי חיים וצמחים בשבת

טלטול כלב חולה בשבת עם אסמכתא ברורה

undefined

הרב יוסף אפריון

י"ב אלול תשע"א
שאלה
כבוד הרב, נתת לי תשובה טובה ,אך אני מבקש אסמכתא בבקשה מהתורה או מהגמרא חשוב לי לציין שהפנייה ברורה לאסמכתא הנכונה תגרום נחת רב להרבה אנשים. שאלה מאוד חשובה שעוד לא הצלחתי לקבל עליה תשובה ברורה. האם מותר להסיע בשבת כלב שמצבו אנוש לבית החולים לחיות או האם מותר לטלטל כלב חולה לוטרינר? גם אם התשובה שלילית אני צריך אסמכתא כתובה וברורה בבקשה לנושא.
תשובה
שלום עקרונית, אין לחלל שבת בין באיסורי תורה ובין באיסורי דרבנן לצורך טיפול בבעל חיים חולה בשבת. בדיני רפואת האדם חז"ל גזרו על טיפולים שונים שאין לעשותם בשבת. (גזירת 'שחיקת סממנים'). בטיפול בבעל חיים גזירה זו אינה קיימת, ולכן כל מה שאסור בגלל גזירה זו בטיפול באדם החולה מותר לעשות לבעל חיים ובלבד שאין בטיפול לא איסור תורה ולא איסור דרבנן אלא רק איסור הנובע מהגזירה המיוחדת של שחיקת סממנים. לכן למעשה, על כל טיפול בבע"ח יש לברר האם הטיפול אסור מהתורה או מדרבנן ואז אסור לעשותו בשבת או שהוא אסור רק משום גזירת שחיקת סממנים ואז הוא מותר. לדוגמא: זריקה תת שרירית אסורה משום שחיקת סממנים ומותרת בשבת בבע"ח. היתר נוסף שיש בטיפול בבע"ח הוא אמירה לגוי. כלומר, מותר לבקש מגוי שיטפל בבע"ח ואפילו שהוא יעשה מלאכות האסורות מהתורה. ולכן מותר לבקש מגוי שיסיע את הבע"ח בשבת לוטרינר (גוי! או יהודי שיודע את ההלכות) לצורך טיפול. דינים אלו נכונים לא רק כשהבע"ח נוטה למות אלא גם בחולי רגיל או אפילו כדי למנוע צער בעלי חיים. [עיין שו"ע אורח חיים סימן שלב ומשנה ברורה סעיף קטן ה ו ט; שמירת שבת כהלכתה סוף פרק כז]
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il