שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בעלי חיים וצמחים בשבת

רכיבה על סוסים בשבת

undefined

הרב שלום אילוז

כ"ז תשרי תשס"ז
שאלה
האם רכיבה מתונה (!) על סוסים, שלא למטרת ספורט או דהרה מאמצת מותרת בשבת, אודה מאד אם תנמקו את תשובתכם?
תשובה
אסור לרכב על בהמה בשבת אפילו שלא למטרת ספורט וכדו'. איסור זה הוזכר במשנה במסכת ביצה (דף לו ע"ב) שאין רוכבין על בהמה בשבת, ואחד הטעמים לכך הוא כיון שאדם מצווה בשבת לא רק על שביתת עצמו אלא גם על שביתת בהמתו, ועוד טעם הוזכר בגמרא על כך והוא משום גזירה שמא יחתוך זמורה להנהיג בה את הבהמה, ואפילו במקום שאין זמורה ואין חשש זה, גזירת חז"ל לא מתבטלת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il