שאל את הרב

  • הלכה
  • סעודה

אין מעבירין על המצוות בחלוקת "המוציא"

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

י"ג מרחשון תשע"ב
שאלה
בעזרת ה’ יתברך שלום וברכה לכבוד הרב שליט"א. רציתי בבקשה לשאול שאלה זו, ומחילה מכבוד הרב על האריכות. כאשר אדם מברך על הפת ומוציא את המסובין עמו ידי חובה, כגון: בסעודות שבת. אם הועברה אלי פרוסה מהחלה [כמובן לא ליד שלי אלא על השולחן, לְפָנָי], האם אני רשאי להעבירה למי שיושב יותר רחוק, כמו שנהוג בדרך כלל או שאני צריך לאכול פרוסה זו משום ש"אין מעבירין על המצוות"? [יש לציין כי רבינו ה"בית חדש" ז"ל, הקשה על דעת מר"ן ז"ל דס"ל שיש לבצוע תחילה את החלה התחתונה, הרי אין מעבירין על המצוות! ועל כן אמר רבינו הט"ז ז"ל לקרב אליו לפני כן את החלה התחתונה, ומובא במשנ"ב בסימן ער"ד.] ושמא יש לחלק, משום כבוד הבריות או חילוקים אחרים. ועוד, הרי חזינן דמרן לא חייש לקושיית הב"ח. או שיש לומר שהתם יש מצוה לבצוע על התחתונה ולכן אין כאן בעיה של העברה, אבל כאן - אולי יש! תודה רבה לכבוד הרב, וסליחה, ושלום.
תשובה
כיבוד אנשים אחרים גם הוא מצוה, בפרט אם הם גדולים יותר או חכמים יותר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il