שאל את הרב

  • הלכה
  • פת, חלב, יין ובישולי גויים

הבדל שבין אבקה לחלב עכו"ם

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ט"ו טבת תשס"ב
שאלה
מה ההבדל לדינא בין חלב עכו"ם לבין אבקת חלב עכו"ם?
תשובה
חלב עכו"ם נאסר על ידי חכמים, מחשש שערבבו בו חלב אסור. הרב משה פיינשטיין זצ"ל שהיה מוחזק כפוסק של ארצות הברית, הקל ופסק שמותר להשתמש באבקת חלב של עכו"ם. הסיבה לכך היא ששם המדינה מקפידה מאוד שלא יערבבו חלב אסור עם חלב מותר ומטילה קנסות חמורים על מי שעושה כך. סיבה נוספת שהוא הקל היא שאבקת חלב יצאה מהגדר של שם חלב. רוב הפוסקים בארצות הברית קיבלו את פסיקתו, כשם שהם קיבלו את פסיקותיו האחרות שלו לקולא, דוגמת ההיתר לשימוש בשמן כותנה בפסח, שהתקבל אפילו בקרב חסידי חב"ד, שמאוד מקפידים ונזהרים בפסח. אולם הרבנים הראשיים בארץ ישראל, פסקו שבארץ ישראל יש לנהוג לחומרא ולא להשתמש באבקת חלב של עכו"ם, קל וחומר שלא בחלב עכו"ם. ואני אומר, שיש לחלק בין לכתחילה לדיעבד. לכתחילה יש להחמיר ולא להשתמש באבקת חלב של עכו"ם. אולם בדיעבד, אם התברר שיש במוצר אבקת חלב של עכו"ם, אין צורך לזרוק אותו וניתן לאוכלו. כיום צריך להזהר גם במוצרים שמיוצרים בארץ, כדוגמת המוצרים של "עלית", שפעם נזהרה בנושא זה, והיום היא משתמשת במוצריה באבקת חלב עכו"ם, מלבד מוצרי "מגדים", שם יש הקפדה על כך. צריך לדעת, שגם אם בטל הטעם הגלוי שגרם לתיקון תקנת החכמים, עדיין לא בטלה התקנה. הטעם לכך הוא שתקנת חכמים אינה רק תקנה לגברא, אלא שיש סיבות עמוקות נוספות שגרמו לתיקונה, ולא תמיד חז"ל פרשו לנו אותם. לכן, לכתחילה טוב להחמיר בדברים האלו, אבל בדיעבד יש למקל על מי לסמוך. לתשובת הרב דב ליאור שליט"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il