שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

יהרג ואל יעבור?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ב תמוז תשס"ד
שאלה
תמיד חינכו אותנו שיש עבירות שהן בגדר של "יהרג ובל יעבור". רציתי להבין בנושא העריות (כי זה יותר מורכב), על מה צריך לההרג ולא לעבור? מדובר רק על משכב, על נגיעה בנידה? האם זה כולל את כל הגדרים והסייגים שעשו לעריות כגון שירה וריקוד נשים?
תשובה
יש בזה מחלוקת ראשונים, בעלי התוספות סוברים שמה שנאמר איסור ע"ז (או עריות), זה דווקא בע"ז עצמה אך על "אביזרייהו דעריות", לא צריך להיהרג ולא לעבור. אך חלק מהראשונים חולקים על זה, וכך פוסק השולחן ערוך, שלאו דעבודה זרה (או עריות), כולל בכל עניניו - ואפילו בענין של ייהרג ולא יעבור, את אביזרייהו דעבודה זרה. לדוגמא: אם יכריחו את האדם לנשק אחת מהעריות שבתורה, הוא צריך להיהרג ולא לנשק. (לדעת השולחן ערוך). וכל זה מדובר כאשר זה דרך תאווה, אך אם מכריחים אדם לנשק את אחותו, מותר לו לנשקה משום שזה לא דרך תאווה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il