שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

כריעת ברך בהפסקת טלית בין הפנים לרצפה

undefined

הרה"ג אביגדור נבנצל

ז אדר תשע"ב
שאלה
האם מותר לכרוע ברך על הרצפה ע"י הפסקה בטלית בין הפנים לקרקע? (בין בתפילה בין בזמן אחר) גם מסופקני בלשון הפוסקים שהאיסור הוא ’כשפניו דבוקות לקרקע’ שלכאורה אם הפנים אינן נוגעות בקרקע מותר - האם נכון הדבר?
תשובה
המנהג להתפלל את כל התפילה בכריעה הינו מנהג הנוצרים ועל כן איננו נוהגים להתפלל באופן זה את כל התפילה. אמנם, מצינו בקהילות ישראל מנהג להתפלל בכריעה בחלקים מן התפילה. גם במקרים אלו, קיים איסור אבן משכית. הפסקת הטלית בין פניו לקרקע מועילה לעניין אבן משכית, אך אם אדם רוצה להתפלל את כל התפילה ע"י שיפסיק בטלית, אסור משם שזהו מנהג הנוצרים ולא מועילה בזה הפסקת טלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il