שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - כללי

מעשר מכמות קטנה

undefined

מכון התורה והארץ

ט אייר תשע"ב
שאלה
יש לי גינה קטנה ומידי פעם אני קוטף מספר עגבניות או קולורבי אחד. מאית מזה זה חלק קטן של הפרי. אפילו לא פרי שלם. בודאי כאשר אני קוטף ירק אחד בלבד. השאלה היא כיצד מעשרים על קולורבי אחד? חותכים חתיכה קטנה ממנו למעשר? אודה לכם על התשובה בברכה
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' מעשרים אפילו מפרי אחד או מחלק של פרי, למרות שמאית מפרי אחד הוא דבר מאד קטן, בכל אופן יש להפריש מכל דבר הנאכל. יש פעמים שאפשר לעשות נוסח הפרשה מראש, כגון: ביום א' עושים הפרשה מראש לשבוע, כאשר לוקחים בחשבון את מספר הפירות שיקטפו השבוע, ומייחדים פרי אחד מיום א' עד יום א' הבא, ועליו אומרים את הנוסח לגבי כל השבוע. הנוסח נמצא במשפט כהן סי' לה. במקרה כזה יש להקפיד כל השבוע שהפרי שיועד למעשרות לא נפסד, וכמו כן, כל פעם שרוצים לאכול מהירק שנתלש יש לומר שהתרומות ומעשרות הן על דעת ההפרשה הראשונה שנעשתה ביום א'. מצו"ב נוסח הפרשה מראש: נוסח סדר הפרשת תרומות ומעשרות על להבא. תולש פרי אחד, או שנים או יותר, ואומר: הנני קובע פרי זה, - או פירות אלו, - שיהיה להפריש מזה תרומה גדולה ותרומת מעשר, על כל מה שאני, - או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי, - עתיד לתלוש ולאכול מפירותי. וחוזר ואומר: כשיעור גודל חטה אחת מצד התחתון של פרי זה הרי הוא תרומה גדולה על כל הפירות, שאני, - או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי, - עתיד לתלוש ולאכול, בכל פעם, עד שיתמלא כל הפרי ויעשה כולו תרומה. ואחר כך נוטל פרי תלוש אחר ואומר: אחד ממאה ממה שיש כאן בצד התחתון של פרי זה נגד כל מה שאתלוש ואוכל, אני, - או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי, - בכל פעם, יהי' מעשר, ושאר חלקי מעשר יהיו בצד התחתון של כל הפירות, שאני, - או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי, - עתיד לתלשן, לכשיתלשו מעכשיו, ואותו חלק המאה מעשר שבפרי התלוש הזה יהי' תרומת מעשר על המעשר של הפירות המחוברים, לכשיתלשו. ואם ישאר מהפרי, שיחדתי לתרומה גדולה, או מהפרי שיחדתי לתרומת מעשר, אחר כל היום והלילה של אכילתנו מהפירות שנתלוש, יהי' הנשאר ג"כ תרומה בכל מקום שהוא סמוך לתרומה ולתרומת מעשר שלמעלה. ומעשר שני יהי' בצד העליון של כל הפירות, שאוכל אני, - או מי שהוא מבני ביתי, או כל מי שיאכל מפירותי, - לכשיתלשו, ויהיו מחוללין ופדויין (הן וחומשן) על פרוטה, או שוה פרוטה, שיחדתי לפדות בה מעשר שני. ובשנת מעשר עני יאמר כן, שהוא מיחד את הצד העליון למעשר עני. ובכל פעם שתולש לאכול יאמר: אני סומך על מה שפירשתי בשעה שקראתי את שם התרומ"ע על הפירות התלושין, שיחדתי אותם לתרומ"ע על הפירות הללו לכשיתלשו. (עה"ק ירושלים ת"ו, שנת תר"ץ) הרב יהודה עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il