שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

יצר הרע מסית

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ג כסלו תשע"ג
שאלה
"צובע ר"ל שצובע עצמו ומסית לבני אדם שיעשה מצוות, ומראה להם פנים כאילו עושים מצוות, והוא לא נברא אלא שיסית לבני אדם שיעברו עבירות, ולא שיצבע את עצמו כמו אוהב נאמן איש טוב ומסית לעשות מצוות ובשביל זה לא נברא ועל כן חייב ודפח"ח" על פי זה, למה הכוונה שיצר הרע צובע ומסית לקיים מצוות?
תשובה
דברים אלו הם דברי הבעל שם טוב ומופיעים בספר אורח לחיים, הרב אברהם חיים מזלאטוב, פרשת לך לך, עמוד מב. בגמרא מסכת שבת (דף עה) מביאה הגמרא את דעת רב, ששוחט אסור משום צובע. התוספות על הדף מסבירים, שרב מדבר על שוחט באופן כללי ולא ביחס למשנה. ולומד מזה הבעל שם טוב עניין רעיוני לגבי יצר הרע, שהקב"ה ישחוט אותו לעתיד לבוא. והעניין הוא, שיצר הרע נועד להסית את האדם מלקיים מצוות בכדי שיקיים עבירות, וזהו תפקידו. ועל ידי כך יש לאדם בחירה חופשית והוא יקבל שכר. אולם לפעמים היצר הרע צובע את עצמו ומטעה את הבריות בכך שמראה להם כאילו מה שהם עושים זה מצווה ואילו באמת זו עבירה. ומאחר ולא נברא לשם הטעיה הוא מתחייב על כך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il