שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כתובה

החלפת השם בכתובה

undefined

הרב יהודה אודסר

ב סיון תשע"ג
שאלה
אדם שקוראים לו "ראובן שמעון" ובכתובה כתבו "שמעון ראובן" האם זה כשר לפחות בדיעבד או אפילו לכתחילה? אם יש חילוקי דינים בדבר אשמח אם תכתבו
תשובה
משאלתך אני מבין שקוראים לו בשני השמות ביחד, כך מכירים אותו, וכך גם קוראים לו בעליתו לתורה. אם כן, הרבה מן הפוסקים סוברים שכתובה זו אינה טובה, מכיוון ששינוי סדר השמות משנה את משמעותם. (מהר"ל אבן חביב בספרו "גט פשוט" קכ"ט סק' ס"ג) אמנם בעל ה"ערוך השולחן" (אבן העזר, סימן קכ"ט סק' מח ) טען שמה שאמרו הפוסקים ששינוי הסדר משנה את המשמעות זה רק בצרוף שמות שיש בצירופם לפי הסדר משמעות, כגון השם "יום טוב" שהפיכת הסדר ל"טוב יום" תשנה את המשמעות, אך צירוף של שני שמות העומדים לעצמם כגון אברהם יצחק ויצחק אברהם וכדו' אין בהחלפת סדרם משום הפסול. לכן- מי שרוצה לסמוך על הערוך השולחן יש לו על מי לסמוך אמנם כדאי לכתחילה לתקן את הטעות הנ"ל. ובנוסף - הרמ"א כתב שבזמן הזה שיש חרם דרבנו גרשום שלא מאפשר לגרש אישה בעל כרחה מקילים בטעויות בכתובה (אבן העזר ס"ו ג'). ואין בזה משום "משהה אישה בלא כתובה" בכל אופן, לשם התיקון , יש לגשת לרב העיר המוסמך או דיין המכהן בבתי הדין הרבניים היודע לתקן את הכתובה, כי לצערנו, פעמים שמתוך רצון טוב, נעשים טעויות וצריך לדעת כיצד לתקן את הכתובה. כמו כן , כדאי להביא את העדים שהיו במעמד החופה, שאז יהיה אפשר לכתוב את הכתובה מזמן הראשון. אם אין אפשרות להשיג אותם יש לשים לב ולהגיד לרב שאלו עדים אחרים (הוא כבר ידע מה לכתוב). מסקנה - לכתחילה רצוי מאוד לתקן את הכתובה, רק על ידי רב מוסמך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il