שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כתובה

כתובה שכתוב בה חודש חשוון

undefined

הרב מרדכי גרוס

ל ניסן תשע"ג
שאלה
מה הדין בכתובה שנכתב בה חשון במקום מרחשון, שהרי כך נפסק ברמ"א באבן העזר סי’ קכו סעיף ז’, האם זה מעכב?
תשובה
שלום וברכה, הכתובה כשרה ואין צורך לכתוב כתובה חדשה. פירוט הדבר: הרמ"א באבן האזר סימן קכו סעיף ז הביא מספר כללים איך לכתוב את שמות החודשים בגיטין, לעניין מצבים של בדיעבד בו כבר נכתב גט עם שם חודש שגוי, כתב שלעניין כתיבת החודש אייר אם כתבו עם י אחד פסול אם אינו מקום עיגון, לא פורש מה דין שמות החדשים האחרים, וכגון כתב חשון במקום מרחשון. בפתחי תשובה ס"ק יב, הזכיר דברי הגט פשוט שאם עבר וכתב חשון כשר, כי יודעים שהכוונה למרחשון, ובס"ק יג הזכיר דברי התורת גיטין שהקשה למה כשכתב אייר עם י אחת הגט פסול, הלא שנינו (בב"י בשם ראשונים ומוזכר בב"ש ס"ק ל) שכשיש טעות שאינו גורם לשינוי במשמעות התוכן אינו פוסל בדיעבד חוץ מבשמות האיש ואשה? ויישב שהטעות של אייר מיוחד מצד שעלול לגרום ללמוד טעות באופן הכתיבה של גיטין אחרים. נמצא שכל שינוי שאינו משנה את משמעות תוכן הדברים אינו פוסל בדיעבד, חוץ מבשם כאייר שעלול לגרום לטעויות בגיטין אחרים. ואם כך הדין בגט החמור, ק"ו להכשיר כתובה. כל טוב, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il