שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

נטיעת יחור של ערלה

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ט סיון תשע"ג
שאלה
השו"ע (יו"ד, רצד, יב) כותב שמותר ליטע יחור של ערלה. רבנו ירוחם (ספר אדם נתיב כ"א, ח"ב) כתב שהיתר זה הוא משום זה וזה גורם. האם יש לדבריו נפק"מ הלכתית לגבינו?
תשובה
בס"ד לא הובנה השאלה בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il