שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שנת האבל על הורים

שיפוץ בית בזמן אבל

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ד סיון תשע"ג
שאלה
ידיד באמצע שיפוץ ביתו, ואמו נפטרה. האם צריך להפסיק את העבודות? ואם כן ממתי? מעת שנודע, או רק בתקופת האבל? האם יש שוני בין השבעה, השלושים והשנה?
תשובה
לשואלים, תנוחמו מן השמיים! אסור לעשות מלאכה עבור האבל משעת הפטירה ובכל ימי השבעה, ובפרט במלאכת בניין ובביתו, נאסרה אפילו מלאכה שהוזמנה בקבלנות (איסור המלאכה - יו"ד סי' שפ סעיפים יח-יט. האיסור משעת הפטירה - רמ"א יו"ד שמא ס"ה, ובשולחן ערוך משמע להיתר, אך כבר נהגו בארץ ישראל להחמיר בזה, פרט לבני תימן, שמקילים עד הקבורה - 'מעולם ועד עולם' פרק ו סעיף יד). ברם, אם הפסקת השיפוץ תגרום נזק כספי, כגון שהקבלן ידרוש פיצוי על העיכוב או שהאבל משלם משכורת מיותרת על ימים אלו, הרי זה "דבר האבד" שמותר לעשותו עבור האבל (סי' שפ ס"ה), אפילו בביתו ואפילו בדבר שיש בו פרהסיא (עיין שו"ת חתם סופר ח"ד סי' קעג, ערוך השולחן יו"ד סי' שפ סעיפים כז-כח). מן הראוי להודיע לבאי הבית והשכנים על הסיבות להמשך השיפוץ. מאחרי השבעה ועד סוף שנת האבל, ברור שמותר להמשיך בשיפוץ בית בכל אופן. התחלת שיפוץ תלויה במטרתו: אם הוא לאסתטיקה בלבד - אין לעשותו, ואם לצרכים ממשיים, כגון התקנת מזגן - מותר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il