שאל את הרב

  • הלכה
  • שינוי מקום, הפסק וטעות

הפסק בברכות

undefined

הרב יוסף אפריון

ד תמוז תשע"ג
שאלה
שלום כבוד הרב. אם אכלתי או שתיתי משהו, ובאמצע הלכתי לעשות קטנים אני צריך לחזור לברך, ומה הדין בגדולים? מחילה מכבודו. יש איזה זמן תפוגה לברכות? לדוגמא אם בירכתי על שתייה וכיוונתי שהברכה הזאת תוציא עוד שתייה שאני אשתה, אם עברו שעתיים ולא בירכתי ברכה אחרונה אני צריך לברך לאחר שעתיים או שלא? מה שיעור ברכה אחרונה בשתייה? צריך לשתות רביעית בבת אחת או שמספיק אם שותים רביעית בכמה פעמים ? ועוד שאלה לא קשורה, שמעתי באיזה שיעור שיש קבלה טובה לקבל שלא לגרד נגיד אם מגרד לי באף אז לא לגרד וזה בעצם לעבוד על איפוק, האם לקבל עלי את זה או שזה לא נכון ? תודה רבה
תשובה
שלום 1. ההולך לשירותים באמצע הסעודה לא צריך לברך שוב על המשך הסעודה. 2. המתכוון בברכתו לפטור את סוגי המאכלים הכלולים בברכה שמברך לא צריך לברך על המאכלים שיאכל אח"כ אפילו לא היו לפניו. לדוגמא: השותה מים פוטר בברכת שהכל את כל המאכלים והמשקים שברכתם שהכל. אמנם יש אומרים שכוונה זו מועילה רק למשך זמן של שיעור עיכול בלבד (מג"א קפד ט) אלא שרבים חולקים על כך (עי' אבן העוזר שם ועוד עפ"י הרמב"ם; מ"ב יז). אלא שלמעשה כתב הבה"ל (קצ ד"ה אחר) שלכתחילה אין לפטור בברכה אחת אכילות ושתיות למשך זמן רב של יותר מכדי עיכול כיון שמפסיד את הברכה האחרונה של המאכלים שכבר אכל, ואעפ"י שבסוף היום יברך ברכה אחרונה, ברכה זו חלה על המאכלים האחרונים שאכל ולא על אלה שכבר עבר זמן רב מאכילתם. לכן למעשה: אם אוכל או שותה מאכלים שאין מברכים עליהם ברכה אחרונה לרוב הדעות יכול לכוון לפוטרם. כגון: הלומדים לאורך זמן ומידי פעם מגישים לפניהם שתיה חמה שלא מברכים עליה ברכה אחרונה. בשאר אכילות ושתיות מעיקר הדין כתבו האחרונים שיכול לכוון כנ"ל אולם הדבר אינו מומלץ עפ"י הבה"ל הנ"ל וגם מפני חששות שונים של היסח הדעת, יציאה ממקום למקום ושיכחה לברך בסוף ברכה אחרונה. [עי' בזה באריכות: יבי"א ו כז; צי"א יב א; מנח"י ה קב; וזאת הברכה עמ' 53 ועוד] 3.מברכים ברכה אחרונה על שתיית משקה אם שותה אותו כדרך השתיה שהעולם רגיל לשתות. [עיין שעה"צ רי יא ובהסבר הדברים עפ"י הגר"מ פיינשטיין בהגדת קול דודי, הו"ד בפסק"ת הערה 21]. משקה חם ששותים אותו באיטיות אין מברכים אחריו ברכה אחרונה [הכרעת המשנה ברורה רי א] 4. עבודת ה' מקיפה את כל תחומי החיים וראשית יש לעסוק בדברים המסורים לנו מסיני כלומר לימוד תורה, קיום המצוות בשמחה, תיקון המידות ועד ועוד. אין צורך לחפש קבלות שונות ובהם להשקיע הרבה אנרגיות ומאמצים על חשבון דברים אחרים, בוודאי ובוודאי בגיל צעיר. כל טוב ובהצלחה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il