שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

2 נשמות בגוף אחד

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ז תמוז תשע"ג
שאלה
שלום כבוד הרב... מצאתי סרטון באינטרנט שבו עשו כתבה על 2 בנות, כבנות עשרים. יש להן גוף אחד ושני ראשים, לכל אחת יש רצונות מחשבות ותחושות משלה. אז זה אומר שיש בגוף אחד 2 נשמות, הרי יש 2 ראשים עם 2 דעות שונות רצונות שונות ורגשות שונות. השאלה היא איך יכול להיות שיש 2 נשמות בגוף אחד?
תשובה
המדרש (בראשית רבה, פרשה ח) מביא דעה שאדם הראשון נברא עם שני פרצופים, קדימה ואחורה, והקב"ה הפריד אותו לזכר ונקבה. על פי המדרש ישנה מציאות כזו של שני גופים מחוברים. הגמרא במסכת מנחות (דף לז, א) מביאה שאלה ששאל פלימו את רבי, מי שיש לו שני ראשים על איזה מהם יניח תפילין? אומר רבי, שהוא ראוי לגלות או נידוי על כך שמביא דוגמא לא מציאותית ובאותו רגע הגיע לבית המדרש אדם שאמר שנולד לו תינוק עם שני ראשים והוא שואל כמה כסף לשלם לכהן על פדיון הבכורות. ויש שואלים על רבי, והרי המציאות של תאומי סיאם קיימת? יש שעונים, שזו לא מציאות מצויה ולכן רבי ראה בהבאת שאלה כזו חוסר כבוד. ויש שמסבירים כדברי התוספות שמביא מדרש על אדם כזה שהובא לשלמה המלך בכדי שיכריע כמה חלקים הוא מקבל בירושה ושלמה הורה לשפוך מים חמים על ראש אחד וכשראה שהשני צורח אמר סימן שהם אדם אחד. כלומר, מציאות של אדם אחד עם שני ראשים לא מצויה אבל תאומים מחוברים זוהי מציאות מצויה (יש דיום בפוסקים על מקרים אלו, כדוגמת שו"ת שבות יעקב, חלק א', ד). השאלה במקרה כזה היא לא רק על תפילין אלא גם האם מותר לעשות ניתוח להפרדתם וייתכן שאחד מהם ימות. אם זה נחשב גוף אחד מותר, שהרי מותר להוריד איבר בשביל להציל אחר. אבל אם הם שני גופים יש לאסור (אלא אם כן אחד בוודאי ימות), שהרי מי אנחנו שנקבע מי יחיה ומי ימות?! (וניתן לעיין בשו"ת תשובות והנהגות, חלק א, תתצג). לסכום, המקרה שאת הבאת (את הקישור הורדתי מפירסום) הוא של שני גופים שלא הופרדו בצורה תקינה בהריון והם חיים יחד. ממילא, אלו שני גופים שונים ולכל אחד נשמה בפני עצמה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il