שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

למחזר בקבוקים ריקים בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב אלול תשע"ג
שאלה
בס"ד הבנתי שמותר לאסוף בקבוקים בנפרד בכדי למחזר אותם. האם יש איסור לקחת בשבת את הבקבוקים שהתרוקנו ולשים בפח המחזור? אם כן וגם אם לא אשמח להבין מדוע. תודה :)
תשובה
לשואלת, שלום! אם יש צורך לעשות זאת דווקא בשבת, לתועלתך בשבת עצמה, הדבר מותר. 1. פתחת בכך שמותר לאסוף בנפרד את הבקבוקים המיועדים למיחזור. אכן, אין איסור 'בורר' בדברים שאינם מעורבבים אלא עומדים בנפרד ומרוחקים זה מזה (ראו 'שמירת שבת כהלכתה' מהדו' תשל"ט פרק ג סעיף ג), ולכן ניתן לקחת מהשולחן את הבקבוקים המיועדים למיחזור לפינה מיוחדת להם. לעומת זאת אם כבר נאספו כמה בקבוקים לפינה מסוימת, חלקם מתאימים למיחזור וחלקם לא, אין למיין אותם בשבת. 2. הבקבוקים שהתרוקנו אינם מוקצה, שהרי הם ראויים לשימוש, לא רק כחומר גלם למיחזור (שזו אינה סיבה מספקת להוציאם מכלל מוקצה) אלא גם לשימוש חוזר בבית. לכן גם העברתם לפח המיחזור איננה טלטול מוקצה. 3. למרות זאת, העברת הבקבוקים לפח המיחזור אסורה בדרך כלל משום שזוהי "הכנה משבת לחול", מעשה ביום שבת שנועד רק לחסוך לך את זמן הפינוי במוצאי שבת. ברם, אם יש תועלת בהוצאת הבקבוקים לצורך השבת עצמה, כגון שהם תופסים לך מקום שאת זקוקה לו בשבת או מזמינים נמלים וכדומה ולכן את רוצה להוציא אותם כבר בשבת מן הבית, אין כל מניעה להעביר אותם ישירות לפח המיחזור. 4. נקודה נוספת שיש לדון בה היא האם יש בכך משום קניין האסור בשבת, כי לכאורה ההנחה בפח המיחזור מעבירה את הבקבוק מבעלותך לבעלות החברה האחראית על המיחזור ויש בכך משום קניין בשבת. אולם גם מצד זה נראה שאין לאסור: הגדרת הבעלות על הבקבוקים בהיותם בפח המיחזור איננה ברורה, האם העיריה או החברה המפנה אותם כבר זכתה בהם, אבל מבחינת כוונת הציבור נראה בבירור שהכוונה רק להפקיר את הבקבוקים ולא לתת אותם במתנה. על הפקר בשבת נחלקו ראשונים האם הוא מותר או אסור (הרמב"ן בפסחים ד נוטה לאסור, וכן בריטב"א שבת קכ ע"א, ואילו המאירי בספרו 'מגן אבות' סי' יח מתיר). אך הרבה אחרונים צידדו בדעה המתירה, כגון בשו"ת הרד"ל סי' ה והרש"ש בערובין עא ע"א, על פי כמה סוגיות המזכירות אפשרות של הפקר בשבת. גם לדעה האוסרת, מסתבר שהאיסור הוא על הפקרה מפורשת באמירה בפה, אבל הפקר על ידי מעשה של זריקה למקום הפקר נראה בבירור שמותר בשבת לכל הדעות (כיוצא בזה כתב בשו"ת מלבושי יו"ט חו"מ סי' יד, וכן משמע בריטב"א בשבת הנ"ל), ובכמה סוגיות בגמרא מוכח שמותר להשליך פסולת בשבת, וכך המנהג הפשוט לגבי השלכה לפח האשפה. אם כן, מאחר שכוונתך רק להפקיר את הבקבוקים ולא להקנות אותם למישהו, ומבחינתך רשאי כל אדם לבוא ולקחת אותם, אין בזה משום הקנאה בשבת. 5. כל זאת בהנחה שאין איסוף בקבוקים בשבת על ידי החברה האחראית על כך וגם אם כל הרחוב ישים את הבקבוקים במיכל האיסוף לא ייגרם חילול שבת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il