שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

שליחת מזוזה לגוי

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ב אלול תשע"ג
שאלה
הייתי בשיעור תורה לפני כמה ימים והרב אמר שם שגוי לא צריך מזוזה בבית. עכשיו עלה לי שרבי יהודה הנשיא שלח מזוזה לגוי ששמו ארטבן. איך זה מסתדר?
תשובה
ראשית, יש לציין שיש דעות שהסבירו שארטבן היה יהודי (עיין פני משה על מסכת פאה הלכה א, ושו"ת חלקת יעקב יורה דעה, קנח). אבל גם לפי מי שמסביר כפשוטו שהיה מלך גוי אין בעיה. רבי לא שלח את המזוזה על מנת שישים בפתח ביתו. אלא מטרת שליחת המזוזה היתה להסביר לארטבן המלך שאין העיקר אבנים טובות ומרגליות אלא חכמת התורה, המזוזה באה לבטא את חשיבות חכמת התורה (כך מסביר בעץ יוסף על מדרש בראשית רבה פרשה לה, ובשו"ת גינת ורדים אורח חיים, כלל ב, כח). ובשאילת יעב"ץ (חלק ב, קכא) כתב שרבי ידע שארטבן יתייחס אל המזוזה בכבוד וידע לשמור על קדושתה ולכן שלח לו אבל לא לכל גוי מותר לשלוח. ובאגרות משה (יורה דעה א, קפד) כתה שהיה לרבי טעם לשלוח לו מזוזה אף שלא כתוב הטעם במפורש, ואם יש סיבה, כגון: איבה (על פי הרמ"א יורה דעה, רצא, ב), מותר לתת לגוי מזוזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il