ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה שאלות כלליות

קיפול תפילין בראש חודש

הרב עזריה אריאלב אדר ב' תשע"ד
411
שאלה
בר"ח לפני מוסף מתי יהיה מותר לקפל התפילין והאם מותר לקפל בחזרת ש"ץ או באמצע קדיש או בעלינו לשבח?
תשובה
לשואל, שלום! כשאומרים "אמן יהא שמיה רבה" וכן בקדושה אין לקפל תפילין או לעסוק בכל דבר קל (משנה ברורה סי' כה סקנ"ו, יעויין שם היטב). בשאר הקדיש וחזרת הש"ץ, מן הדין מותר לעסוק בעיסוקים קלים שאינם מחייבים ריכוז ואינם מסיחים את דעת המתפלל, כגון קיפול תפילין (עיין ברכות טז ע"א: "עוסקין במלאכתן וקורין... בפרק שני"; בית יוסף באו"ח סי' סו על עיטוף בטלית בברכות קריאת שמע). אמנם יש שהחמירו בזה (פרי מגדים, משב"ז או"ח סי' לד סק"ב), אך עיקר הדין הוא כאמור (יביע אומר ח"ט סי' צה אות ח וילקוט יוסף או"ח סי' כח אות ו; ועיין גם פמ"ג סי' צו משב"ז סק"א, שאוסר אפילו להחזיק חפץ בשעת קריאת שמע ופסוקי דזמרה, אך בגמרא ובשו"ע נאמר דין זה רק לגבי תפילת העמידה, וכן מפורש בתוספתא ברכות פ"ב ה"ז). ב'עלינו לשבח' נראה שלכל הדעות מותר לקפל תפילין.
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il