שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מחצית השקל

דיני זכר למחצית השקל

undefined

רבנים שונים

ח אדר ב' תשע"ד
שאלה
מהם הדינים של זכר למחצית השקל? למה בכלל צריך לתת? כמה צריך לתת? מתי נותנים? למי לתת ומי מחוייב לתת?
תשובה
לכבוד תענית אסתר הממשמשת ובאה, ליקטנו כאן את דיני זכר למחצית השקל מתשובות באתר: * למה בכלל נותנים את הזכר למחצית השקל? בזמן שבית המקדש היה קיים והיו מביאים קרבנות ציבור לכפר על העם, קבעה התורה שהקרבנות יבואו מכספי הציבור כולו ללא הבדל בין עשיר לעני, על מנת שכולם יזכו לאותה הכפרה לפני ד'. עוד קבעה התורה, כי מידי שנה בחודש ניסן יש להביא את הקרבנות לשנה הבאה מתרומה חדשה שתינתן סמוך לחודש ניסן. חז"ל קבעוכי יש לתת תרומה זו בחודש אדר ואמרו בטעם הדבר כדי להקדים את שקלי ישראל לשקלים שרצה המן לתת לאחשוורוש על מנת שיורשה להשמיד ולאבד את ישראל חס ושלו'. מצות התורה הייתה לתת מחצית השקל של תורה- השווה למשקל עשרה גרם כסף טהור. אמנם, כיון שאין לנו בית מקדש כבר אין לנו מצווה, אלא רק מנהג כזכר למקדש לתת שווי מחצית השקל. אמנם השולחן ערוך והרמב"ם לא מזכירים את המנהג לתת זכר למחצית השקל אלא רק הרמ"א, אך למרות זאת זהו מנהג ישראל מימים ימימה, והוא מנהג טוב שגם הספרדים נהגו בו. * מי מחוייב במנהג? מצות התורה הייתה לתת רק עבור הגברים, יש אומרים מבן עשרים שנה ומעלה ויש אומרים מגיל שלוש עשרה הרב בנימין במברגר הביא את דברי כף החיים (סימן תרצד, אות כז) שגם נשים נותנות את הזכר למחצית השקל משום ויש בזה כפרה לנפש וגם בבית המקדש אם היו תורמות היו לוקחים מהן ובוודאי בימינו שהכסף הולך לצדקה. הרב דוד חי הכהן כתב שאמנם נשים פטורות והטעם לפטור שלהם הוא מכיון שלא השתתפו בחטא העגל ולכן אינן זקוקות לכפרה זו אך בכל זאת נהגו לתת גם עבור נשים וגם עבור ילדים, הרב אביגדר נבנצל הוסיף שלתת לילדים מתחת לגיל שלוש עשרה זהו מנהג טוב אך אין בכך חיוב. * כמה נהגו לתת היום? האשכנזים נהגו לתת לכל הפחות שלוש מטבעות של חצאי שקלים, ואילו הספרדים נהגו לתת את הערך של מחצית השקל, הרב דוד חי הכהן כתב שהערך הוא עשר גרם כסף טהור, הרב דב ליאור השיב שהערך הוא 8.5 גרם כסף טהור והרב יהודה הלוי עמיחי בפירוט נרחב כתב שמדאורייתא יש להחשיב שמחצית השקל היא 9.6 גרם כסף ולדברים שהרם רק זכר או דרבנן המשקל הוא 8.5 גרם. הרב דוד חי הכהן הוסיף שלדעתו גם לאשכנזים חוץ ממשפחות נזקקות מאוד, לא ראוי לתת רק שקל וחצי לאדם, אלא עדיף לתת שלוש מטבעות של חמישה שקלים עבור כל ילד, ולראש המשפחה ואשתו ראוי יותר לתת סכום של כשלושים שקלים, סכום המתקרב למצוות התורה המקורית. לספרדים הרב דוד חי הכהן כתב שמי שקשה לו יכול לתת חמישה שקלים עבור כל ילד ולא את הערך של עשרה גרם כסף. הרב יעקב אריאל הוסיף בתשובה וכתב שגם למנהג הספרדים אין צורך לחשב את ערך המע"מ הכרוך בקניית כסף, אלא יש לחשב את ערך הכסף לבדו, ואילו הרב יהודה עמיחי כתב שיש לחשב גם את המע"מ. * מתי נהגו לתת את הזכר למחצית השקל? נהגו לתרום את הכסף לפני מנחה של תענית אסתר או אחריה, אך אין בזה הקפדה מיוחדת וניתן לתת בכל חודש אדר. בשאלה מה הדין כשאדם שכח לתת מחצית השקל ונזכר רק בשנה לאחר מכן, הרב יעקב אריאל השיב שאין עליו חובה לתת מחצית השקל פעמיים. * מה אומרים בזמן הנתינה? נוהגים לומר 'זכר למחצית השקל' ויש להקפיד שלא לומר 'למחצית השקל' בלבד כדי שהכסף לא יחשב כהקדש לצרכי בית המקדש. הרב דב ליאור נשאל על אדם שבא ואמר 'זה כסף עבור מחצית השקל שנותנים מראש חודש אדר', האם הכסף הזה הינו הקדש - והשיב שיש להניח שהאדם התכוון למה שעושים היום, והיום נותנים רק זכר למחצית השקל ולא את מחצית השקל עצמה. * למי ראוי לתת את הכסף? הרב דוד חי הכהן כתב שמכיון שבימינו טרם זכינו לבנין בית המקדש ראוי לתת את הכסף או לבנין בית כנסת, או לצרכיו כגון תאורה וכדומה, כי שבית הכנסת נחשב למקדש מעט. לחילופין הוא הציע לתת עבור ישיבות או תלמידי חכמים מכיון שנאמר בגמרא שמיום שנחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה. בשאלה על נתינת מחצית השקל לאירגונים העוסקים בענייני המקדש או לכוללים הרב דב ליאור השיב לשואל שיחלק את הכסף בין האירגונים והכוללים. הרב יעקב אריאל כתב שהזכר למחצית השקל הוא זכר לקרבנות ולבדק הבית, וממילא עדיף לתרום את הכסף לתחזוקת מקדשי מעט - בתי כנסת. * האם ניתן לתת את מחצית השקל מכספי מעשר? מכיוון שמעשר כספים מיועדים דווקא לדברים שהאדם לא חייב לתת, הרב דב ליאור השיב על כך שאין לתת את כספי הזכר למחצית השקל מכספי מעשר. ערך הכסף היום בתאריך כט אדר א התשע"ט גרם כסף עלה 1.75 ש"ח. וממילא יש לחשב כל דעה בהתאם לכך: 8.5 גרם כסף שווים 14.91 ש"ח, ובתוספת מע"מ 17.44 ש"ח. 9.6 גרם כסף שווים 16.83 ש"ח ובתוספת מע"מ 19.69 ש"ח. 10 גרם כסף שווים 17.5 ש"ח ובתוספת מע"מ 20.475 ש"ח. יש לציין שערך הכסף משתנה לעיתים קרובות ויש להתעדכן בהתאם. בנוסף, כמובן שראוי לא להיצמד לסכום המדויק, אלא להוסיף ולתרום עוד, כל אחד לפי יכולתו. כמובן שאת כספי זכר למחצית השקל ניתן לתרום גם לאתר ישיבה, ויש מעלה שבסכום קטן יחסית ניתן לסייע בהפצת תורה בצורה חסרת תקדים ברחבי הארץ ובעולם. ניתן להעביר תרומות דרך הטופס המאובטח שבאתר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il