שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

תשמיש בחדר שיש בו מגילה - המשך

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ז תמוז תשע"ד
שאלה
מאוד לא נעים לי לשאול שוב, אבל תורה היא וללמוד אני צריך, ומכיוון שנראה מדברי הרב ממש לא כפי שזכור לי, אז פתחתי את הספרים וזה מה שראיתי: בשולחן ערוך סימן רמ סעיף ו (ושם במשנה ברורה סעיף-קטן כד וסעיף-קטן ל) יש חילוק בין ספרי-תורה וחומשים לבין תפילין וספרי גמרא וכדומה: ספרי תורה וחומשים - לא מועיל כלי בתוך כלי, וחייבים מחיצה עשרה טפחים, ולכתחילה להוציאם לחדר אחר (משנה ברורה סעיף-קטן כו). תפילין, גמרא וכדומה - לכתחילה מותר בכלי בתוך כלי. במשנה ברורה סעיף-קטן כג וסעיף-קטן כח כותב במפורש שכל כתבי הקודש דינם כחומשים, ובפשטות מובן מדבריו שמגילת אסתר הכתובה בגלילה על קלף דינה כספר תורה לכל דבר. לכאורה מסקנת הדברים היא שמגילת אסתר כשרה חייבים להוציא לחדר אחר, ורק אם אין חדר אחר אז מותר להעמיד מחיצה עשרה טפחים, אבל מתחת המיטה ודאי שאסור.
תשובה
במגילה אין הזכרות של ה', זה לא קדוש כמו נביאים ממש ויש לנהוג בה כמו כתובים, לכן אם יכול להוציא יוציא ואם לא יעשה מחיצה. יש כמה דברים שדומים לס"ת אבל מבחינת הקדושה אינו דומה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il