שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

תפילות והלכות שבת

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ט אב תשע"ד
שאלה
1. אם אני למשל מתפלל ביחיד בבית תפילה של ימי שני וחמישי או של שבת או של ראש חודש , האם אני צריך לקרוא גם את הפרשה או את הקטע של הקריאה בתורה? 2. אם יש טלוויזיה דולקת בשבת לא לצורכי, מותר לי להסתכל? כי זה לא לצורכי זה לצורך אחר 3. מותר לגזוז ציפורניים בשבת ביד או בפה? הכוונה לא בגוזז 4. למה יש כל כך הרבה ברכות לפני קריאת ההפטרה ואחרי קריאת ההפטרה? לא מספיק אחד שתים? תודה רבה
תשובה
שלום 1. קריאת התורה שייכת רק בתפילה בציבור. 2. מצד צביון וקדושת השבת לא מתאים ולא ראוי להתבונן בטלוויזיה מלבד איסורים נילווים כגון הנאה ממעשה שבת. 3. אסור לגזוז ציפורניים בשבת בין בכלי העומד לכך ובין בשיניו משום איסור גוזז. (שו"ע סי' שמ סעיף א') אך ציפורן שנחתכה רובה, אם היא גורמת צער, מותר לתלוש אותה ביד או בשיניים. שהואיל ונחתכה רובה הרי היא נחשבת כתלושה, והאיסור לנתקה מדברי חכמים בלבד, ובמקום צער התירו חכמים להסירה בשינוי (שו"ע שכח, לא; ח"א כלל כ"א אות ד'). 4. המפטיר מברך שבע ברכות על ההפטרה נגד שבעה העולים לס"ת (כלבו) בדומה לכך כותב האבודרהם (אבודרהם סדר תפילות של שבת דף ס"ג דפוס ויניציא) כי התחילו להפטיר בנביא מזמן השמד של אנטיוכוס אפיפנוס (168 - 165 לפני הספירה), שגזר על ישראל שלא יקראו בתורה. ותקנו לקרוא כ"א (21) פסוקים בנביאים כנגד שבעה קרואים. קריאה זו נקראת "הפטרה", כי היו נפטרין בה מקריאת התורה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il