שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חפצים שונים

שאלות לגבי שבת ועוד

undefined

הרב חיים שרייבר

ג אדר תשע"ה
שאלה
כבוד הרב, שלום. יש ברשותי מספר שאלות: 1. האם מותר להשתמש בקיסם שיניים בשבת? 2. האם מותר לאסוף צואת בעלי חיים, לדוגמה צואת כלב, בשבת? החוק בישראל קובע שיש לאסוף את הצואה אם היא נעשתה בגן ציבורי. 3. האם לאחר צאת השבת מותר לקרוא הודעות (SMS, דואר אלקטרוני וכדומה) שנשלחו על ידי אנשים הנמצאים בחו"ל כאשר שבת עדיין לא נכנסה במקום המצאותם או שכבר יצאה, אך הגיעו אליי בזמן שבמקום המצאותי הייתה שבת? 4. ישנה מגירה שבה יש כל מיני דברי מאכל, וגם קרטון עם שיני מתכת חדות שבתוכו יש גליל ניילון נצמד שמיועד לקריעה ולכיסוי קופסאות וקערות (בדומה לנייר כסף הנמצא בקרטון שכזה ומשמש לשימושים דומים). האם מותר לפתוח מגירה זו בשבת ולקחת ממנה דברי מאכל? 5. האם מותר לחתוך ניילון נצמד או נייר כסף לכיסוי קערות או קופסאות בשבת, או לחתוך נייר כסף כדי לשים אותו על הפלטה בשבת כדי שאוכל לשים עליו דברי מאכל לחימום? 6. האם מותר לנקות את עדשות המשפקיים בשבת בעזרת מטלית יעודית? 7. האם מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת? 8. האם מותר לרכוש מוצרים תוצרת גרמניה ומוצרים המיובאים מגרמניה לישראל? תודה רבה על תשובתך.
תשובה
שלום 1. מותר לחצוץ את שיניו בקיסם המיוחד לכך, או כל קיסם שאינו מוקצה, ובלבד שלא יגרום בודאי להוצאת דם משיניו. (ילקוט יוסף (שבת חלק ד' הלכות צחצוח השינים בשבת סע' ד', לאחר סימן שכו), שמירת שבת כהלכתה פרק י"ד סע' ל"ט) כמו כן מותר להשתמש בחוט דנטאלי לשם ניקוי השיניים, אך יש להכין חוטים אלו מערב שבת כיון שבשבת אסור לנתק את החוטים מן הגליל, ואם לא הכין את החוטים מבעוד יום יוכל להשתמש בחוט שבגליל מבלי לנתקו) 2. כל דבר מטונף, כגון: צואה, הנמצא במקום שבו הוא מפריע לאדם, אפילו נמצא ברחוב שבני אדם עוברים, אף על פי שהוא מוקצה מותר לפנותו אפילו ביד לאשפה. (שו"ע סי' ש"ח סע' ל"ד ובמשנה ברורה שם). ערוך השולחן (סימן ש"ח סע' ס') כתב שאם יכול להוציא ולטלטל את הצואה ע"י אינו יהודי - יעשה על ידו. 3. מותר 4. כן. אין המגירה מוגדרת כבסיס לדבר האסור אלא כבסיס לדבר האסור והמותר ומותר לטלטלה בתנאי שהדבר המותר חשוב לאדם יותר מהדבר האסור.(שו"ע סימן ש"י סעיף ח'). 5. אסור לחתוך נייר כסף או ניילון נצמד בשבת. חיתוך הנייר מן הגליל יוצר חתיכה הראויה לשימוש ויש בכך משום עשיית כלי בשבת, ואם מקפיד על המידה יש בכך איסור נוסף - מלאכת מחתך. 6. אם מדובר במטלית רגילה מותר (אם מדובר במטלית מסוג מיוחד אנא פרט את "תפקידה" של המטלית) כמו כן רוצה להרטיב את העדשות ולנגבם במטלית יבשה מותר אך אין להרטיב את המטלית ולהשתמש בה לצורך ניקוי המשקפיים. (שמירת שבת כהלכתה פרק ט"ו סע' ל"ד) 7. רבים דנו בסוגיא זו, אני שולח לך קישור לתשובות שנאמרו באתר בענין זה: תשובת הרב דב ליאור תשובת הרב יעקב אריאל תשובת הרב יהודה עמיחי 8. כן, ניתן לקנות מוצרים מתוצרת גרמניה. הרחבה: הרבי מילובביץ' בט"ו כסלו תש"ל (נדפס ב'תשורה' – כ"ט בכסלו תשס"ג, עמ' 85-84) ענה במכתב לשאלה זו "ברור הוא שהשאלה הנ"ל היא יותר עניין של רגש מאשר הלכה או מנהג. לכן, כמו בכל עניין של רגש, קשה להביע דעה שתתקבל על-ידי כולם. מכל-מקום...אי-אפשר לקרוא להנהגה כזו "הנהגה לא כשורה", כי מבוססת היא על ההנחה שהנהגה זו היא בכלל "זכור את אשר עשה לך עמלק". וכן כתב בשו"ת אז נדברו (חלק ב' סי' ע"ז) "אין שום איסור לקנות תוצרת גרמניה...ואף אין להחמיר בזה מפני האומרים שיש בזה ענין "מצפוני" כיון שזה גורם להשכיח "כי אשור שבט אפי". מעניין לשים לב למחלוקת שבין שתי הדעות האם יש ענין מצפוני להימנע מקנית מוצרים מתוצרת גרמניה, והאם הנהגה זו נכונה וטובה הנובעת מקיום המצוה "זכור את אשר עשה לך עמלק" או שמא הנהגה זו גורמת להשכיח שהכל בידי שמים "אשור שבט אפי". בהנהגת כלל ישראל - ידוע שהרב צבי יהודה הכהן קוק היה מראשי המאבק כנגד הסכם השילומים שנחתם עם גרמניה לאחר השואה. הרב צבי יהודה סבר שיש בהסכם זה חילול השם איום ונורא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il