שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ראש חודש והלוח העברי

שימוש בתאריך לועזי

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ב ניסן תשע"ה
שאלה
האם מותר לכתוב תאריכים לועזיים, הרי תאריך זה להולדת יש"ו ושמות החודשים כשמות אלים?
תשובה
לכול הדעות יש חשיבות רבה לתאריך העברי שבו מחוברים לדופק החיים היהודיים. היו שרצו לאסור זאת (החת"ס ,מהר"מ שיק) וראו את השימוש בתאריך לועזי מנין לידת משיח הנוצרי כמי שאין לו חלק באלוקי ישראל, ומאס בתורה, איסור שם אלהים אחרים לא תזכירו. ותקפו את השימוש בתאריך זה בחומרה רבה. ויש שראו בכך (ספר היראים) כדבר שאין בו איסור ממש כיון שאין פה כוונה לשם אלוקות ולכן אינו איסור. לעצם הולדת אותו האיש בוודאי הולדתו היתה לפני תחילת התאריך: יש שסברו שנצלב 135 לפני החורבן כ65 שנה לפני החורבן (האשכול) ויש שהקדימו ב4 שנים (אברבנאל). לפי יוסף בן מתיתיהו - נולד בימי הורדוס, והורדוס נפטר 4 שנים לפני הספירה. כך שבוודאי אין תיאום בין הולדתו לספירה, למעשה הספירה הזו קדמה מימי יוליוס קיסר, אומץ על יד הנוצרים ונקרא התאריך הגרגואריאני .(ע"ש האפיפיור גרגוריוס ה-13 בשנת 1582). לכן אין בכך איסור של רישום השנים. לגבי רישום החודשים הרמב"ן כתב על פרשת החודש: 'טעם החודש הזה לכם ראש חודשים (על חודש ניסן), שימנו אותו ישראל חודש הראשון, וממנו ימנו כל החודשים שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חודש.' והקשו הרי אנו משתמשים בחודשים אחרים שבאו עמנו מגלות בבל? הסביר הרמב"ן עצמו בדרשותיו: (דרשה לראש השנה שנאמרה בעכו) - נכון אנו קוראים בשמות שבאו מבבל שנאמר: 'לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון' (ירמיהו טז) לא שנשכח גאולת מצרים אלא שנצרף שמות בבל 'להודיע ששם עמדנו ומשם הוציאנו ה''. והסבירו המהר"מ בן חביב - שאין איסור לקרוא שמות לחודשים בשמות בבליים אך שרוצה להזכיר מניין החודש יזכיר מניין החודשים מניסן. ניסן החודש הראשון, אייר שני וכן הלאה. ולכן נשאלת השאלה: האם בכותבינו תאריך לועזי לכתוב חודש ראשון שני הרי נאמר: 'החודש הזה לכם ראשי חודשים' או עדיף לכתוב ינואר, פברואר...? שו"ת יביע אומר (ג,ט) כתב שעדיף לכתוב ינואר ופברואר על ראשון שני שזהו הרע במיעוטו כי החודש הראשון הוא ניסן ולא ינואר. ואילו שו"ת ציץ אליעזר (ח,ח) כתב ההפך - עדיף לקרוא ראשון שני מפני 'ששמות החודשים שלהם מכוונים לשמות אלילים' לכן עדיף שיכתוב מספרים ולא שמות עכו"ם . (ינואר פירושו- האל הרומי יאנוס שהוא אל ההתחלות. פברואר - האל הרומי המטהר אנשים מחטאים ועוונות. מארס נקרא על שם אל המלחמה הרומי - ביהדות יש אל אחד לכול) לסיכום: התאריך העברי הוא שלנו, והוא אשר מזכיר לנו בחיי היום יום את חסדי ה' אשר גאלנו ממצרים ומגלות בבל, בתאריך הלועזי עדיף למעט ובוודאי לכתוב שנדרש תאריך לועזי גם תאריך עברי. (על פי החוק מסמך רשמי של משרדי ממשלה ירשם תאריך עברי ולועזי)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il