שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

ארצות הקיני הקניזי והקדמוני

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ז אייר תשע"ה
שאלה
לכבוד הרב איפה נמצאים ארצות הקיני הקניזי והקדמוני ומה גבולם? תודה מראש
תשובה
לשואל, שלום! בדברי חז"ל (בבא בתרא נו ע"א, ירושלמי שביעית פ"ו ה"א ובראשית רבה פרשה מד) יש מספר דעות על מקומם. לפי שתי דעות מדובר על אזורים בעבר הירדן המזרחי: "ערבייא, שלמייא נבטייא", כנראה אזור הנבטים בדרום עבר הירדן המזרחי; או אדום מואב ועמון, שלא נכבשו על ידי בני ישראל ביציאת מצרים (בדעה האחרונה מצדד פירוש 'דעת מקרא' בבראשית טו, יט, עיין שם, שהסביר לפי זה שאדום ומואב ועמון ירשו את הארצות הללו כחלק מירושת אברהם בגלל קשרם המשפחתי אליו). לפי שיטות אחרות בחז"ל מדובר על ארצות רחוקות יותר: "אסיא ואספמיא ודמשק" - סוריה וחלק מתורכיה, ודעה רביעית מוסיפה גם את "קרתיגנא", היא קרתגו שבצפון אפריקה, תוניס. להרחבה על ארצות אלה ראה בספרו של אבי מורי הרב ישראל אריאל שליט"א 'אוצר ארץ ישראל' חלק א פרק ו, ובמפה שם, וכן בפירושו של פרופ' פליקס לירושלמי שביעית, ח"ב עמ' 22-23.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il