שאל את הרב

  • הלכה
  • התרת נדרים

התרת נדרים על נדרים ידועים

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ה אלול תשע"ה
שאלה
אם אדם עשה מעשה שלוש פעמים וכך קיבל על עצמו כסדר את המעשה. האם, כשעושה עם הציבור בחודש אלול התרת נדרים כללית יכול לכוון גם על נדרים כאלה שידועים לו, או שהתרת נדרים כזו מועילה רק לנדרים שהוא שכח/ לא יודע עליהם?
תשובה
שלום ניתן להסתמך על מסירת המודעה מהתרת הנדרים של שנה שעברה ועל עשיית התרת הנדרים של השנה - וכל הנדרים הנ"ל יותרו. יש להוסיף שמסירת המודעה מועילה רק אם בשעה שקבל על עצמו את מנהג המצוה לא זכר את מסירת המודעה. הרחבה: בשו"ת מנחת שלמה (חלק א סימן צא אות כ') כתב שכל מי שנהג מנהגי מצוה ומנהגי חסד וצדקה ולא אמר שמקבל על עצמו לעשות זאת בלשון נדר, יכול לסמוך על מה שרגילים להתנות בערב ר"ה וביוהכ"פ (בכל נדרי) במסירת המודעה שאינו רוצה כלל שיהיה נדר, וממילא נחשב כאומר בפירוש בלי נדר. ומביא ששאלו את הרב חיים זוננפלד (רבה של ירושלים, מובא בספרו שו"ת שלמת חיים ח"ב תשובה ל"ח) שאלה זו ואף הוא השיב "דמסתברא דעל מה שלא נדר בפירוש כגון מנהגי מצוה יכולים שפיר לסמוך על המסירת מודעה שבערב ראש השנה". יש להוסיף שמסירת המודעה מועילה רק אם בשעה שקבל על עצמו את מנהג המצוה לא זכר את מסירת המודעה (יביע אומר או"ח ח"ב סי' ל'). יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il