שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - כללי

עצי הדר מעשר עני או שני?

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ד כסלו תשס"ה
שאלה
מה נהוג להפריש על עצי הדר בימים אלו. מעשר עני אחר חניטה או מעשר שני אחר לקיטה בדומה לאתרוג?
תשובה
הספק שאתה מעלה נובע מכך שדין האתרוג שונה משאר עצים כמבואר רמב"ם הל' מע"ש פ"א ה"ה שהקובע באתרוג הוא הלקיטה. ולכן נסתפקו האחרונים (ראה רש"ס שביעית פ"ט סוף ה"ד, וס' התורה והארץ ח"ב עמ' 80 הערות 63-65) אם שאר הדרים דינם כאתרוג או דינם כאילנות רגילים. למעשה צריך להבחין בין ההפרשה לבין הנתינה. לגבי ההפרשה ההנחיה היא להפריש ולומר תמיד בנוסח 9/100 וכו' הרי הן מעשר שני ואם הן חייבות מעשר עני - הרי הן מעשר עני. לגבי הנתינה ראה מה שכתבתי בחוברת אמונת עתיך 35 עמ' 13-14 שהחזון איש שביעית סי' ז ס"ק טז, סובר שיש לתת מעשר עני פעמיים שכן הוא מחמיר בספקא דדינא בנתינת מעשר עני. אך הבאתי פוסקים רבים החולקים עליו בנקודה זו שכן זהו ספק שאין חזקת חיוב, ולכן נראה שאין חובה לתת מעשר עני. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il