שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עולם הבא ותחיית המתים

בעניין אמונה שכר ועונש

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ה כסלו תשע"ו
שאלה
1) העניין יש הקונה עולמו בשעה או המאבדו בשעה למה התכוונו? האם הכניסה לגן עדן מותנת בפעמים שתקנה עולמך יותר משתאבד? אם זה כך הרי ביום אחד אדם יכול לקנות עולמו ולאבדו עשרות פעמים ביום אחד 2) האם מצווה אחת של רשע שקולה לעברה אחת של צדיק?
תשובה
שלום רב: הרמב"ם בהלכות תשובה מברר את סדרי הדין האלוקי.ומוסיף שמה האדם מחשיב כמצווה גדולה ומה כמצווה בינונית זה נשה לפי עומק הדין האלוקי לפי המבט האלוקי כיצד להעריך כל מעשה ולא דעת אנשו יכולה להבין זאת. כשחז"ל אומרים על מישהו יש קונה עולמו בשעה אחת הם מגלים ללנו שעל מעשה מסוים ועמידה בנסיון המעשה הינו כל כך איכותי והוא מבטא שינוי מדרגת חיים מהותית אצל האדם עד כדי כך שהיא יכולה להביא את האדם להיות שייך לחיות הנצחית. אנו רואים את המצוות כעיצות שמדביקות אותנו עם החיות שמעבר למציאות של העולם הזה. רמת הדבקות בעולם העלין שהינו עולם רוחני בודאי דורש שינוי בתוכנו שינוי של שייכות לציורים העליונים האלו. לפעמים במעשה אחד אדם זוכה לזכך עצמו ולהיות מאלו ששייכים למציאות נצחית. וע' בפירוש המשנה של הרמ על משנת ה' חפץ למען צדקו דברים שנוגעים לעניננו ודאי שמידה טובה גדולה ממידת פורענות ולכן מעשה טוב שהוא מעורר את הצד האמיתי והפנימי שבנו הוא נחשב יותר ממעשה רע שאנו עושים. והסיבה היא משום שהטוב הוא באמת חלק מאיתנו. הרע אינו חלק מאיתנו אלא הוא דבר חיצוני לנו. יצר הרע מנסה לבטל אותנו מלהיות נאמנים לעצמיותנו. לכן הטוב מקבל העצמה מכך שהוא מתאים לנשמה שבנו. והרע מקבל החלשה מכוח מה שהוא לא מתאים לנשמה שבנו. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il