שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • המקדש

קידוש על ידי מי שאינו שומר שבת

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ג טבת תשע"ו
שאלה
האם אפשר לשמוע קידוש ולצאת מידי חובה על ידי מי שאינו שומר שבת? מה אפשר לעשות על מנת לא לפגוע אם מדובר באבא שאינו שומר ומקדש בשולחן שבת?
תשובה
לשואל, שלום! כשמי שאינו שומר שבת במלואה מקדש, הדבר מעורר מספר שאלות, כגון: האם הוא מתכוון להוציא ידי חובה? הדבר תלוי גם בשאלה כיצד המקדש תופס את ערך הקידוש, דבר שמשתנה לרוב בין איש לרעהו. כשמישהו מודע באופן כללי לקיומה של חובה, וגם יודע שיש אנשים שמסתמכים על קידושו, סומכים על כוונתו להוציא ידי חובה גם אם אין "מחשבה פעילה" בראשו בשעת מעשה (עיין אגרות משה או"ח ח"ג סי' ד). בכל אופן, כאשר אבא מקדש ומצפה שהוא יהיה היחיד שמקדש, ואין אפשרות שתקדש בעצמך, ניתן לסמוך על קידושו. ליתר בטחון, ניתן להתכוון בתפילת העמידה של ערבית לצאת ידי חובה דאורייתא במצוות עשה של "זכור את יום השבת לקדשו", ואז חיוב הקידוש על הכוס הוא מדרבנן בלבד, ובו ניתן יותר לסמוך בשעת הדחק על דעות מקילות. אפשרות נוספת, שבמציאות מתאימה רק למקרים מסוימים: אם ניתן לומר את הקידוש בלחש במקביל למקדש בלי לעורר תשומת לב, הרי זה עדיף למרות שיש פער זמן מסוים בין הקידוש לבין שתייתך וגם אינך שותה את מלוא השיעור אלא רק בהצטרפות עם אחרים. מקורות: יביע אומר ח"ט סי' קח אות עג ואות קכט. תשובות והנהגות ח"ב סי' קסב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il