ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מעשר כספים | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ט אייר תשע"ו

מעשר כספים


הרב יהודה אודסר

שאלה:
בשנה שעברה פוטרתי ממשרת המלמדות
(וב״ה מצאתי עבודה חדשה אם כי אני מקבל ב40 אחוז פחות )
ואני מקבל פיצויים
החלטנו אשתי ואני שלא נשתמש בכסף הפיצויים לשימוש היום יומי,
רק שאתן את הכסף לשלם את המשכנתא
כדי שזה יוריד מסכום השנים
( במקום 20 שנה שיש עכשיו זה ירד ל 8 )
והשאלה היא 1) האם אני מחויב לתת מעשר מזה ? ( כי זה הולך להוצאות )
2) ובאם אני חייב. באיזה אחוז ?
3) וכן באם אני חייב האם אני יכול לקנות מזה ספר תורה לעילוי נשמת הורי ע״ה ?
אודה לכבוד מעלתכם מאוד באם אקבל תשובה מפורטת ומנומקת


תשובה:
רבו השיטות והדעות בעניין "מעשר כספים" . יש הרואים בזה חיוב דרבנן ויש הסוברים שזה מידת חסידות ויש גם שרצו לטעון שחיוב זה הוא מן התורה.
לדעת בעל "ציץ אליעזר" רוב הפוסקים סוברים שחיוב זה אינו מן התורה.
נחלקו הפוסקים האם יש ליתן מעשר מכלל ההכנסות של האדם לפני חישוב הוצאותיו הנצרכות לו או שמא חשבון ה"מעשר" נעשה רק בסכום הנשאר לו מעבר להוצאותיו (מחלוקת זו נעוצה גם בהבנת דברי הרמ"א יורה דעה רנ"א סעיף ג' שאמר" פרנסת עצמו קודמת לכל אדם" ).

1. הנוהגים לתת מעשר כספים נותנים מכל סוגי ההכנסות אף מקרנות פנסיה ופיצויי פיטורין
2. לרוב הפוסקים, מעשר כספים הינו מידה בינונית בצדקה (שולחן ערוך יו"ד רמ"ט סעיף א) וממילא אחוז הנתינה הוא 10%. השאלה הגדולה ואולי כבדת הערך, כפי שהזכרתי לעיל, היא ממה מחשבים את אותו האחוז.
3. ישנה מחלוקת פוסקים גדולה האם מותר להשתמש בספי מעשר כספים לקיים בהם מצוות. המהרי"ל אסר (הובא ברמ"א יו"ד רמ"ט א) אך המהר"ם התיר (הובאו דבריו בנושאי כלים שם)
גדולי האחרונים עסקו בדבריהם וניסו ליישב אותם על ידי חילוקים שונים. יש שרצו לחלק בין מצווה שהאדם מחוייב לקיים (שאז אסור) ובין מצווה שאדם אינו מחוייב (שמותר - באר הגולה שם.). ויש שחלקו ורצו לחלק בין אם התנה או נהג מתחילה להשתמש במעות אלו לקין מצוות לבין מציאות שנהג להשתמש במעול אלו רק לצדקה (שו"ת חת"ם סופר יו"ד רל"א) .
לרווחת הפוסקים נראה לומר למעשה:
א. אם תמיד נהגת להשתמש במעות מעשר כספים גם למטרות של מצוות אזי מותר הדבר.
ב. אם הקפדת תמיד לתת מעשר זה רק לעניים אזי לכאורה הדבר היה אסור אך נראה שאם נצרף זאת, שתיתן את מלאכת כתיבת ספר התורה לסופר עני, הניזקק לפרנסה זו לצורך קיום ואינו מתעשר מזה ומאידך,המציאות היא שלא היה לך כסף למצווה זאת לולי ההשתמשות בכסף זה של מעשר (ואז לפי הרבה שיטות אינך חייב במעשר כספים על כסף זה שהרי דבר זה נחשב חלק מצרכי פרנסתך) נראה שיהיה מותר ואולי אף רצוי לכתוב ספר תורה מכספים אלו
ג. הידור נוסף לייעד ספר תורה זה להשאלה לנצרכים לו כגון בית האבל או קהילות חדשות בהקמה שהם גם בבחינת "עניים" לצורך עניין זה
(להרחבה ניתן לעיין בקונטרס נרחב ומפורט שנכתב בשו"ת ציץ אליעזר (חלק ט סימן א פרקים א-ה) וכן בתשובת בעל "מנחת יצחק" חלק ח' סימן פ"ח.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו





את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il