שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

דעת הרב קוק בעניין מזוזה במרפסת פנימית

undefined

הרב שמואל אריאל

ז ניסן תשע"ו
שאלה
שלום ותודה רבה על התשובה. האם לפי דעת הרב קוק (דעת כהן קע"ט, ב) יש לקבוע את המזוזה דווקא מימין הנכנס מהפאטיו אל חדר השירות? ואם כן - אזי באיזה צד לקבוע את המזוזה שבין חדר השירות למטבח? תודה רבה!
תשובה
שלום וברכה! לגבי הפתח שבין חדר השירות לפאטיו - נראה שגם על פי הראי"ה, יש לקבוע את המזוזה בצד ימין של מי שהולך מחדר השירות אל הפאטיו. לגבי הפתח שבין המטבח לבין חדר השירות - על פי דעת הראי"ה, יש באמת מקום להסתפק באיזה צד לקבוע את המזוזה. אבל נראה שגם לשיטתו יש מקום גדול לקבוע את המזוזה בצד ימין של מי שהולך מן המטבח אל חדר השירות. הרחבה: תפישתו של הראי"ה בתשובה שציינת, היא אכן שונה מתפישתם של כמה מן האחרונים שעליהם הסתמכתי בתשובה הקודמת, ואנסה להבהיר את הסברות כפי הנלע"ד: בתשובות של האגרות משה והגר"ע יוסף שצויינו בתשובתי הקודמת, רואים שתפישתם היא, שפתח כזה המוביל מבית חיצוני אל חדר פנימי (או מרפסת פנימית), אינו חייב כלל במזוזה מחמת הבית, שהרי לגבי הבית זהו פתח יציאה ולא פתח כניסה. כל חיובו של הפתח הוא רק מחמת החדר הפנימי, וזו הסיבה שבגללה קובעים את המזוזה בצד ימין של ההולך מן הבית אל החדר. לעומת זאת, הראי"ה סובר שפתח כזה, חלים עליו בעצם שני חיובים: מצד אחד הוא מחוייב במזוזה מחמת הבית החיצוני, ומצד זה היה ראוי לקבוע את המזוזה מימין ההולך מן החדר הפנימי אל הבית; ומצד שני הוא מחוייב במזוזה מחמת החדר הפנימי, ומצד זה היה ראוי לקבוע את המזוזה מימין ההולך מן הבית אל החדר. גם הראי"ה מודה שבמצב רגיל קובעים את המזוזה בצד ימין של ההולך פנימה, אבל לדעתו זה לא משום שהחיוב הוא רק מחמת החדר הפנימי, אלא יש כאן שני חיובים נוגדים, והחיוב של הצד הפנימי גובר, משום שחיוב זה הוא חזק יותר מאשר החיוב בהליכה לכיוון ההפוך (בגלל שההליכה פנימה היא "דרך ביאתך"). נפק"מ בין השיטות יש במקרה שהחדר הפנימי פטור ממזוזה (כגון שאין בו ד' אמות על ד' אמות, או שאין גרים בו כלל): לדעת האחרונים הנ"ל, גם במצב כזה כל חיובו של הפתח יכול להיות רק מחמת החדר הפנימי, ולכן במקרה כזה הפתח יהיה פטור לגמרי. ואילו לדעת הראי"ה, חלים על הפתח בעיקרון שני חיובים, ואם החדר הפנימי פטור אז חוזר החיוב מצד הבית החיצוני, וצריך לקבוע מזוזה בצד ימין של ההולך מן החדר אל הבית. (ובמקרה שהחדר החיצוני מחוייב מדאורייתא והחדר החיצוני מדרבנן, אז הראי"ה נשאר בספק, איזה חיוב יגבר.) אם נחזור אל המקרה שלנו: לדעת האחרונים הנ"ל ההתלבטות היא בין קביעת המזוזה בצד ימין של ההולך מן הבית אל חדר השירות ואל הפאטיו, לבין פטור ממזוזה בכלל. אבל אין מקום לקבוע מזוזה בצד ימין של ההולך מן הפאטיו אל הבית, כיוון שמבחינת הבית אין כאן חיוב כלל. בעוד שלדעת הראי"ה ודאי שיש בפתחים הללו חיוב במזוזה, וההתלבטות היא באיזה צד לקבוע אותה, איזה חיוב יגבר. אולם יש לשים לב, שכאן אין מדובר על חדרים שפטורים לגמרי ממזוזה, או מחוייבים מדרבנן בלבד, כמו הדוגמאות שבהן עוסק הראי"ה. במקרה שלנו, הפאטיו בפשטות מחוייב במזוזה מדאורייתא, שהרי שערי חצרות חייבים במזוזה. ולכן גם הראי"ה יסכים שחיובו גובר, ויש לקבוע את המזוזה מימין ההולך מן הבית אל הפאטיו. לגבי חדר השירות - כפי שכתבתי בתשובתי הקודמת, אכן יש מקום לומר שהוא פטור לגמרי, ואם כך לפי הראי"ה יש לקבוע מזוזה בצד ימין של הכניסה ממנו אל המטבח. אולם ישנן דעות שלפיהן הוא חייב במזוזה, בתור בית שער למרפסת או בתור חדר הראוי לשימושו, ולכן יש מקום גדול לומר שגם הראי"ה יודה שבמקרה זה יש לקבוע את המזוזה בימין ההולך מן המטבח אל חדר השירות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il