ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים יו"ט שני של גלויות

קידוש בשבת ע"י בן חו"ל שאצלו הוא גם יו"ט

הרב עזריה אריאלכ"ד ניסן תשע"ו
187
שאלה
אני ישראלי והתארחתי בערב שבת שחלה במוצאי שביעי של פסח אצל ידידים שהם בני חו"ל שביקרו בארץ. הם עשו קידוש של שבת ויו"ט וכך היו צריכים. ואילו אני הייתי צריך לעשות רק קידוש של שבת - כי אצלי זה כבר לא יום טוב. בפועל כיוונתי לצאת בקידוש שלהם (כי הוא כלל גם את שבת). האם יצאתי ידי-חובה או שהיה עלי לעשות קידוש נפרד? תודה רבה לרב.
תשובה
לשואל, שלום וברכה! בדיעבד יצאת ידי חובתך, אך לכתחילה היית צריך לקדש בעצמך. דין זה שיוצאים ידי חובה בקידושו של בן חו"ל, הכולל שבת ויום טוב, מופיע בלקט הקמח (למהר"ם חאגיז, הלכות שבת סי' רע), וממנו בברכי יוסף (או"ח סי' ריג סק"א) ובשמירת שבת כהלכתה (ח"ב פמ"ז סמ"ה). במקור הדברים בלקט הקמח שם מבואר שזהו דין לשעת הדחק בלבד (שלא כפי שניתן להבין מהמובאה האגבית בברכי יוסף, עי"ש). ולכתחילה אין לעשות זאת, מפני שבן א"י יוצא ידי חובה משום "שומע כעונה", והרי אילו היה אומר בעצמו את הנוסח המשולב של שבת ויום טוב, איזכור היום טוב, המיותר מבחינתו, מהווה הפסק (מלבד השינוי במטבע הברכה בין ברכת הקידוש של שבת לבין ברכת הקידוש של שבת ויום טוב). וכך כתב מדעתו בשדי חמד (אסיפת דינים, מערכת ה אות יב ד"ה ולולא), שדברי הלקט הקמח נאמרו רק בדיעבד, וכן פסק בשמירת שבת כהלכתה שם. דין זה קשור בשאלה מצויה: כאשר אחד מברך ברכת מעין שלוש על מזונות ויין ופירות, האם הוא יכול להוציא ידי חובה מי שאכל רק חלק מהמינים הללו? - דבר מצוי מאוד בקידושים בבית הכנסת, שהמקדש מוסיף "על הגפן ועל פרי הגפן" שאחרים פטורים ממנו. האם מילים אלו נחשבות עבורם כהפסק בברכה? בברכי יוסף הנ"ל דן בזה (מובא בקצרה בשערי תשובה סי' ריג), ומתיר את הדבר, והשומע מתכוון לצאת ידי חובה במה שהוא חייב ומתעלם ממה שאינו חייב בו (ויש שאמרו יתירה מזו, שאפילו אם המברך חייב רק במין אחד והשומע במין אחר יכול השומע לשלב את שמיעת הנוסח המשותף ואמירה בעצמו של המילים המתאימות לו, דהיינו שבזמן שהמברך יאמר "על המחיה ועל הכלכלה" השומע יאמר "על הגפן ועל פרי הגפן", עיין 'פסקי תשובות' סי' ריג סק"ד). אך כמובן השאלה שאתה דן בה חמורה יותר לכתחילה, מאחר שהמברך אינו אומר את מלוא הנוסח שהשומע חייב בו, קידוש רגיל של שבת, אלא אומר נוסח שכולל את עיקרי הדברים הנחוצים לקידוש של שבת ומוסיף עליהם דברים שאינם מתאימים למצבו של השומע.
עוד בנושא יו"ט שני של גלויות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il