שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

משמעות המושג "חבר" בתורה

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ג אלול תשע"ו
שאלה
בס"ד שלום רב, בתורה מובאים מספר מילים המתארים חבר: "חבר", "רע", "אח" ו"עמית". רציתי לדעת האם יש הבדל משמעותי בין המילים האלה? ואיזה מן המילים (או שכולם) מתארים את הקשר בין כל אחד ואחד מעם ישראל? האם גוי יכול להיות "חבר" על פי ההלכה (אני מדבר על ההגדרה של "חבר" לעניין המצוות כמו "ואהבת לרעך..", "הוכח תוכיח" , "לא תשנא את אחיך" ועוד)? בברכה ובתודה רבה,
תשובה
לשואל שלום, על המילה "עמיתו" דרשו חז"ל (תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד א): "מאי דכתיב 'ולא תונו איש את עמיתו' - עם שאתך בתורה ובמצוות אל תוניהו". על המילה "רעך" דרשו (תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פז עמוד ב): "'בכרם רעך' - ולא בכרם נכרי". ומעין דרשה זו יש במקומות נוספים. ועל המילה "אחיך" כתב הרמב"ם בהלכות דעות (ו, ה): "כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה, שנאמר: 'לא תשנא את אחיך בלבבך' (ויקרא יט, יז)". ללמדנו שהמילים "עמית", "רע" ו"אח" מלמדות שמדובר בישראל. ועיין בספר נתיבות עולם למהר"ל, בתחילת נתיב אהבת הריע, שם עומד המהר"ל על ההבדל שבין אח לריע. החיבור בין אחים מתחיל מהצד הביולוגי, מה שאין כן ברע וחבר. עיין שם. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il